Tip os log ind

Gangbesværede har brug for p-pladser i Mejerigården

30. august 2018, 12.43

P-muligheder Peter Leth, Silkeborg, skriver i MJA den 29. august 2018: »Nedlæg parkeringen i Mejerigården«.

Der findes læger og tandlæger i Nygade og Tværgade, som har handicappede patienter, som er gangbesværet og som ikke kan gå ret mange meter p.g.a. deres handicap - hvad skal de så gøre?

Du har sikkert ikke noget handicap, når du kan udtale dig så brutalt og skånselsløst!

Det kunne jo ske, at du en dag selv blev handicappet, og som følge deraf også blev afhængig af, at kunne køre til lægen og tandlægen!


Ordet er ditMere Debat