Tip os log ind
Initiativtagerne bag Skulpturby Galten - Sonja Henriksen, Mona Hald og Tove Severinsen - kan glæde sig over, at 2019-udgaven bliver med kommunal opbakning - i form af en underskudsgaranti på 80.000 kroner.

Galtens skulpturer får et skulderklap

Underskudsgaranti på 80.000 kroner til næste års udstilling
20. september 2018, 19.11

GALTEN/ /RY/SKANDERBORG Budgetrammerne har været stramme, men der er også plads til en række nye tiltag i den budgetaftale, som alle Skanderborg Byråds otte partier står bag. Her er nogle af dem.

Der laves en plan for renovering af offentlige toiletter. Toilettet på Ry Havn står først i køen og renoveres for 400.000 kroner i 2019.

Der skal være mere biodiversitet i kommunens skove. Der afsættes 200.000 kroner over tre år.

Der afsættes i 2019 150.000 kroner til et eftersyn af bolværket i Ry Havn. Det skal danne grundlag for en vedligeholdelsesplan.

Det undersøges, om vejforholdene ved viadukten ved Skærsåvej i Ry kan forbedres. Tanken er at rette vejen ud og dermed åbne for, at biler med campingvogn kan køre igennem.

Branding af kommunen via Skanderborg Håndbold videreføres med 450.000 kroner årligt de næste tre år.

Skulpturby Galten bevilges en underskudsdækning på 80.000 kroner i 2019.

Byrådet bevilger 150.000 kroner til branding via Outdoor Ry under forudsætning af, at festivalen gennemføres i 2019.

Mølledammen ved Vestermølle i Skanderborg vedligeholdes fremover af kommunen. Der afsættes 400.000 kroner i 2019 og 50.000 kroner årligt fremover.

Der afsættes et ekstra årsværk til byggesagsbehandling og bevilges fra 2019 550.000 kroner årligt.

Der opnormeres med halvandet årsværk indenfor klima, energi, cirkulær økonomi og grøn omstilling.


Ordet er ditMere Ry-Galten