Tip os log ind

Gå selv ud med raslebøssen, Max Thomsen

10. september 2018, 12.57

Tange Sø Den 4. september har næstformanden for Ferskvandsfiskeriforeningen, Max Thomsen, fået ordet i Midtjyllands Avis' debatspalter i endnu en runde i det 30 år lange »søslag« om Tange Sø og værk.

Max Thomsen indleder med at efterlyse en klar, fælles udmelding fra borgmestrene i de fire kommuner mellem Silkeborg og Randers om deres bud på Gudenåens fremtid.

Men den har han fået tilbage i 2016: De daværende fire borgmestre kunne ikke enes om en fælles løsning. Steen Vindum i Silkeborg ville ikke være med til kun at drøfte Rambøll-rapportens lange og mellemlange omløbsstryg, og så opgav initiativtageren til møderne, Torsten Nielsen, Viborg, sit forehavende. For disse »løsninger« ville lukke Tangeværket og forvandle det til et museum.

Var de fire borgmestre imidlertid blevet enige, ville det med en til vished grænsende sandsynlighed betyde, at en gigantisk anlægsudgift og en efterfølgende driftsudgift landede i alle fire kommuners mere eller mindre slunkne kommunekasser. Staten vil nemlig ikke være at se for bare ryg og skosåler, så snart de lokale myndigheder melder klart ud om, at de har fundet en fælles løsning i skikkelse af et kostbart omløbsstryg af en eller anden lang længde.

Den hvepserede ønskede Steen Vindum naturligvis ikke at stikke hænderne i. At de tre andre borgmestre ikke lugtede lunten, undrer mig og mange andre den dag i dag.

Nu kan man selvfølgelig aldrig vide, hvad de fire nuværende borgmestre kan finde på at beslutte i denne sag. Men borgmester Ulrik Wilbek i Viborg synes ikke at have ytret sig om det ønskelige i lange omløb. Og som tidligere MF'er ved eller bør Torben Hansen i Randers vide, at Randers Kommune også må til lommerne efter mange millioner, hvis de fire kommuner bliver enige om en af Rambølls løsninger. Det er naivt at tro, at staten kommer og betaler hele gildet.

Så intet tyder på, at en fælles borgmesterudmelding er på vej. Men Max Thomsen kan jo selv gå ud med raslebøssen og ikke altid bare kræve og kræve, at skatteyderne betaler for hans natur-fundamentalisme.

I sit indlæg prøver Max Thomsen endvidere at latterliggøre planen om at bruge Tangeværkets »grønne« strøm til en »grøn« fjernvarmeproduktion. Men dette projekt har jo fået det blå stempel af alt og alle, der beskæftiger sig med CO2-neutral omstilling af landets fjernvarmeproduktion. Det er i øvrigt ikke et projekt, der er kommet til verden på Gudenaacentralens initiativ: Det er fjernvarmeværket i Bjerringbro, der i 2012 undfangede ideen.

Så det meste af det, Max Thomsen skriver, er vitterligt vås. Han får sig afsløret som endnu en af Tangeværkets fjender, der ikke orker at sætte sig ordentlig ind i sagerne, inden han sætter pen til papir.


Ordet er ditMere Debat