Tip os log ind
Foto: Martin Ballund

Forudsætningen for bevarelsen af et hospital i Silkeborg

22. maj 2019, 12.25

Regionshospitalet Siden etableringen af Hospitalsenheden Midt (2011) bestående af hospitalerne i Silkeborg, Viborg, sundhedshuset i Skive og neurocentret i Hammel, har eksistensen af hospitalet i Silkeborg været præget af usikkerhed, som er tiltaget specielt i de sidste par år.

Ganske vist er det ofte fra politisk side udtalt, at der ikke er planer om at nedlægge hospitalet i Silkeborg, således også på en aktuel valgplakat anføres det, at hospitalet skal bevares. Er det udtryk for valgflæsk? Der er jo trods alt mange stemmer i hospitalets optageområde.

Samtidigt kan det nøgternt konstateres, at den tilsyneladende positive politiske holdning ikke har genklang på det administrative niveau, hvor regionsrådsformanden i MJA (11. april) skriver »at al erfaring viser at der vil komme det ene forslag efter det andet om lukning af funktioner på hospitalet i Silkeborg, hvis man lader det være op til embedsmændene at styre vore hospitaler«.

Det er foruroligende, at regionspolitikerne ikke har formået at stoppe denne fremfærd i administrationen og få fuldstændig ryddet op i det administrative system, selvom man afskedigede den daværende regionsdirektør.

Et af de sidste eksempler på denne diskrepans mellem ord og gerninger er, at hospitalet ikke har fået bevilget penge til vedligeholdelse i perioden 2019-2027 på trods af, at regionens egne undersøgelser har vist, at det er det hospital i regionen, der har det største vedligeholdelsesbehov. Alle de øvrige hospitaler i regionen har fået bevillinger på trecifrede millionbeløb. Regionsrådets beslutninger virker ulogiske og uforståelige, hvis man ellers tror på de tidligere forskellige politiske udsagn.

Hvad kan årsagen være? Svage regionspolitikere? Svag politisk støtte i regionsrådet?

En anden mulighed, er selve konstruktionen af Hospitalsenheden Midt, hvor der er fælles ledelse for hospitalerne i Silkeborg og Viborg på trods af deres politisk bestemte vidt forskellige funktioner som henholdsvis udviklingshospital (Silkeborg) og akut hospital (Viborg).

Denne konstruktion giver ikke hospitalet i Silkeborg en sufficient stemme i de relevante fora, specielt ikke i en tid, hvor regionen har et milliardunderskud. Det må konstateres, at den nuværende Hospitalsledelse ikke er en sikring for hospitalets eksistens, hvilket bl.a. deres fejlagtige information i MJA om hospitalets økonomi og vedligeholdelse er en markant illustration af, samt tillige en udtalt arrogance overfor hospitalets brugere. Tillige har der været andre samarbejdsproblemer med den nuværende hospitalsledelse og Silkeborg Hospital.

Det forholder sig så heldigt, at Regionsrådet i 2019 skal udarbejde en ny hospitalsplan, hvor Regionsrådet netop kan benytte muligheden for at etablere en selvstændig hospitalsledelse for Silkeborg Hospital.

I modsat fald vil eksistensen på længere sigt af et reelt fungerende hospital i Silkeborg være en smuk illusion og udviklingen i stedet bevæge sig i retning af et sundhedshus evt med nogle enkelte fremskudte ambulatorier betjent fra Viborg eller Gødstrup.


Ordet er ditMere Debat