Tip os log ind
Janne Studstrup (tv.) og Julie Borup Jensen er med til at sætte spot på kommunens praksis omkring de udsatte børn og unge.
Foto: Favrskov Kommune

Forskere ser på indsatsen overfor udsatte børn

Tre Aalborg-forskere skal give deres bud på, hvordan Favrskov Kommune kan gøre det bedre overfor sårbare børn
16. februar 2019, 12.58

FAVRSKOV Tre forskere fra Aalborg Universitet har nu indledt et projekt, der har fyldt en del på byrådets dagsorden gennem flere år.

Overskriften er »Trivsel i hverdagslivet«, og de tre forskere vil i forløbet observere, hvordan lærere, pædagoger og andre fagpersoner indbyrdes taler om og udvikler løsninger for børn, der viser tegn på problemer - eksempelvis er ukoncentrerede i skolen, følelsesmæssigt ude af balance, udenfor fællesskabet, udadreagerende eller har meget fravær.

Målet for forskerne er at anvise muligheder for, at dagtilbud og skoler kan gøre disse tværfaglige møder endnu bedre.

- Vi er med for at observere og kaste lys på praksis i samarbejdet mellem faglighederne, så vi kan få øje på udviklingspotentialet. Vi kommer ikke med en bestemt viden, som vi skal trække ned over hovedet på folk. Og vi vurderer heller ikke, om deltagerne er dygtige inden for deres faglighed. Tværtimod er vi på udkig efter værdifuld viden, som fagpersonerne sætter i spil med hinanden, så andre kan lære af det, siger Julie Borup Jensen, der er professor ved Aalborg Universitet og på rundtur - dog ikke her i vinterferien - sammen med Janne Studstrup, der er videnskabelig assistent.

Sammen med en tredje kollega, Jacob Brix, vil de i forløbet deltage i koordinationsmøder, såkaldte K-møder, på tre skoler og to daginstitutioner.

K-mødet er et afklarende, tværfagligt møde, hvor deltagerne drøfter og overvejer indsatser overfor børn og unge med behov for en særlig indsats.

Efter hvert møde gennemfører de tre forskere et interview med fagpersonerne for at finde ud, hvordan de har oplevet mødet, og hvordan det har været for dem at deltage.

Og der er i sagens natur en bred kreds, der primært vil omfatte lærere, pædagoger, socialrådgivere, sundhedspleje og psykologer fra kommunens pædagogiske-psykologiske rådgivning.

De opfølgende interviews er en vigtig del, der handler om at udvikle og styrke det tværgående samarbejde omkring indsatsen til børn og deres familier, hvor børnene er i en sårbar position med begyndende mistrivsel.

De tre samler alle observationerne og tilbagemeldingerne fra de forskellige interviewsi en rapport, der er planlagt til slutningen af februar.

Derefter inviterer forskerne alle involverede fagpersoner til at deltage i en workshop, hvor rapportens viden og budskaber kommer i spil.

Favrskov Kommune har fået et tilskud på 900.000 kroner fra Socialstyrelsen og bidrager selv med samme beløb til projektet. sinn


Ordet er ditMere Ry-Galten