Tip os log ind

Fokus på børn, ældre og udsatte

28. august 2018, 12.37

Budget De forventede besparelser i Skanderborg kommune er hen over sommeren skrumpet fra omkring 50 mio. kr. til ca. 20 mio. kr. Det er selvfølgelig godt nyt og betyder måske, at store dele af handlekataloget med spareforslag for 100 mio. kr. kan vise sig overflødigt.

Alligevel kan det ærgre, at det forrige byråd ved sidste budgetlægning ikke udviste mere mådeholdenhed og vilje til at prioritere i stedet for blot at øge driftsudgifterne. Man kunne fx have lettet skatterne, som i 2009 under en Venstre-borgmester blev hævet mod løfter om at sætte dem ned igen, når der var overskud til det. Det venter vi i øvrigt stadig på.

Men 2017 var valgår, og der var penge at bruge af. Så et enigt byråd - Det Konservative Folkeparti dog undtaget - valgte at åbne op for sækken, og vedtog det, der noget kækt blev kaldt det bedst budget i 20 år med store løft på drifts- og anlægsbudgettet.

De forhåndenværende røde tal, vi nu sidder med, og udsigten til besparelser, må betegnes som en kold afvaskning. Og det bliver en vanskelig opgave at forklare borgerne, at de løfter, der blev stillet dem i udsigt med budget 18, nu risikerer at bliver rullet tilbage.

Specielt ældreområdet, psykiatri- og handicapområdet, udgifterne til børnepasning og sundhedsudgifterne driver kommunens udgifter i vejret.

At man ikke så det allerede sidste år, hvor den demografiske udvikling var evident for alle, kan kun undre. Det er på ingen måder nyt, at vi blive flere ældre, at plejen bliver dyrere, at der som følge af øget bosætning og et højt fødselstal kommer flere børn til kommunen og at ældre og handicapområdet har manglet penge. Sidstnævnte område manglede også penge sidste år, hvilket vi gjorde opmærksom på ved flere lejligheder i Det Konservative Folkeparti.

Det er i de forestående budgetforhandlinger derfor stærkt nødvendigt at fokusere på kernevelfærden og hjælpen til de svageste, og hele tiden skarpt sondre mellem hvad der er og bør være en kommunal opgave og hvad der skal overlades til private initiativer.

I Det Konservative Folkeparti er vi klar til dette og til at give den en skalle og få rettet op på økonomien. Vores første og vigtigste prioriteter er som altid at sikre de bedst mulige vilkår for børn, ældre og udsatte og samtidig sikre en kommune i økonomisk balance.

Det sidste bliver dog ikke let. For med den smørrebrødsseddel af ønsker om merforbrug flere partier og de enkelte fagudvalg er kommet med, spår jeg hårde forhandlinger. Men netop fordi situationen kræver det skal herfra lyde en opfordring: Parker ønskerne om nye velfærdsprojekter og lad os fokusere på at sikre fortsat god service og pleje af vores børn, ældre og udsatte.


Ordet er ditMere Debat