Tip os log ind
Foto: Kenneth Lynghøj

Flere nuancer i debat om Dalbogård

16. maj 2019, 13.20

PLEJEHJEM Under overskriften »Nuancer i debatten om Dalbogård«, skriver Martin Frausing Poulsen, Dansk Folkeparti, og Thomas Cordtz, Konservative, i et debatindlæg i MJA. 3. maj, at de anser det for vigtigt at bevare alle vore plejecentre. Det lyder, som de to herrer har tænkt sig rigtig godt om, idet de oplister mange positive ting vedrørende dette: »De ældre kan blive i deres lokalområde tæt ved deres pårørende.« »Plejecentrene skaber liv og rammer om en lang række aktiviteter og samvær, som mange ældre nyder godt af.« »Der kan derfor være mange gode grunde til at sikre, at plejecentrene består i såvel vores landsbyer som centerbyer.« De synes også, at »Venstres forslag om at bevare Dalbogård virker umiddelbart sympatisk«.

Det var lige ved at røre mit gamle hjerte at møde så megen menneskelig forståelse for, hvad der betyder noget for ældre, der ikke længere kan klare sig selv. Var vores frygt for, at Dalbogård måske skal lukkes helt grundløs? Det har ellers fyldt meget i den seneste tids debat og givet bekymring mellem især ældre beboere i Gl. Rye.

Men - at møde politikere, der i den grad tænker med omsorg på både de ældre og landsbylivet, er da rørende. Tak!

Men, ak! - Jeg skulle bare aldrig have læst videre. For indlægget afsluttes med at omtale, at »en Plejeboligplan fra 2015, der er blevet til efter flere års omfattende arbejde i et bredt politisk forlig«, skal følges for: »man må ikke kaste vrag på års politisk arbejde«- og: »Vi, (hvem?) skal ikke gøre vores ældrepolitik til »landsbypolitik!«« - og: »Plejeboligplanen sikrer, at vi (hvem?) får skabt tilstrækkelig med tidssvarende plejeboliger i de 4 centerbyer af hensyn til og så tæt på de pårørende som muligt«) - Er jeg forvirret? Ja!

Hvor blev NÆRHEDEN til pårørende, LIV og SAMVÆR af? - Er ordene fra M.F.P. og T.C., de to velmenende herrer, der i starten af deres indlæg gerne ville »bevare alle vore plejecentre« blevet væk? Tilbage er kun et fromt ønske, at »vi vil da gerne bevare Dalbogård, hvis det viser sig, at der stadig er behov!« (Men det er jo ligesom for sent at finde ud af, når stedet er lukket?)

Alt dette til trods for, at adskillige - også formanden for Socialudvalget, Anders Laugesen, MJA 4. april, udtaler, at billedet har ændret sig siden 2015. Der forventes »en betydelig vækst af antal ældre over 85 år, som har behov for pleje« og, »at den nuværende kapacitet på plejecentrene formodentlig langt fra svarer til behovet«.


Ordet er ditMere Debat