Tip os log ind

Flere ansøgere til erhvervsuddannelserne nu

21. maj 2019, 13.02

UDDANNELSE I SMV Silkeborg og SMV Danmark er vi kede af Undervisningsministeriets optagelsestal fra 2019, der viser, at folkeskolerne i vores kommune kun sender 19 pct. af eleverne direkte over i erhvervsuddannelserne.

Den nyeste politiske aftale »Fra folkeskole til faglært« har lagt ansvaret for forbedring af søgetallene på erhvervsuddannelser over til kommunerne, og det skal vi være opmærksomme på.

Vi ligger for langt bagud - især fordi, at vi sidste år landede på over 21 pct..

Det betyder, vi skal have vendt udviklingen hurtigst muligt, hvis vi skal sikre tilstrækkelig faglært arbejdskraft og optagelsesmålet på 25 pct. i 2020. Vi har brug for samarbejde om at få flere unge på erhvervsuddannelse, og vi foreslår derfor, at kommunen tillægger området større opmærksomhed og udarbejder en handlingsplan, der sender flere unge mod erhvervsuddannelserne.

De små og mellemstore virksomheder har brug for faglærte, og et stort skridt på vejen ville være, hvis kommunerne bliver dygtigere til at vejlede godt og grundigt om erhvervsuddannelserne, så flere af vores unge mennesker vælger den faglærte vej. Derfor håber vi, at vi kan vende udviklingen og være fælles om at løfte opgaven og skaffe endnu flere unge til erhvervsuddannelserne - der er brug for dem.


Ordet er ditMere Debat