Tip os log ind

Flere almennyttige boliger

23. april 2019, 11.13

BOLIGER Alle som har interesse i udviklingen af Silkeborg Kommune bør lige spidse ører i forbindelse med økonomi- og erhvervsudvalgets dagsorden om almene kvoter den 23. april.

Det er faktisk en ny politisk kurs.

Med beslutningen prioriteres kommunale investeringer i alment boligbyggeri i Kjellerup, i Sorring, i Them, i Gjern, i Skægkær, i Gjessø, i Voel, i Kragelund, i Bryrup og i Grauballe - en udvikling, som har været efterlyst af mange, senest Morten Skyds-gaard, Sorring, den 16. april.

Og hvorfor nu det?

Det er vigtigt i den her vækstperiode, hvor der er gang i ombygningen af Silkeborg by, at vi politisk prioriterer, at væksten også skal understøttes, så større og mindre byer får del i væksten.

Det er samtidig en mulighed for at understøtte skoler med svage elevtal og indkøbsmulighederne lokalt.

Der skal sideløbende overvejes en gennemgang af lokalplaner generelt, hvor kommunen ejer jorden, at vi der sætter en udstykningsproces i gang for at understøtte udviklingen med parcelhuse i lokalområderne.

For SF er det en mærkesag, der nu gennemføres af byrådet med beslutningen den 23. april.

Kan der så ikke gå noget galt i den proces?

Hvis grundejerne i byerne, som skal afstå jorden til alment byggeri, har for høje forventninger til priser på jord, kan det selvfølgelig blive svært at gennemføre projektet. Men mon ikke der kan findes løsninger.

Så er der kommuneplanprocesser. Der er adskillige steder ikke lavet lokalplaner for udbygning lokalt i de områder, der nu kommer i spil, eller planerne er af så gammel dato, at det bliver nødvendigt at gennemgå disse og opgradere dem til nutidens krav.

Her er det så heldigt, at der er så handlekraftigt et byråd, at man er klar til at lave kommuneplantillæg med de høringer, som kræves af lovgivningen, for at det kan lade sig gøre.

Efter SF's opfattelse er det kun første etape. Vi bør have fokus på den næste etape, hvor flere byer kan komme med i processen, men hvor også Eriksborg og Virklund Øst , samt et eventuelt Funder vest, tænkes med i den kommunale investering.


Ordet er dit