Tip os log ind

Fire borgmestre og et sminket lig

15. december 2018, 08.00

OMLØBSSTRYG Den 11. december bragte avisen et indlæg skrevet af Karlo Jespersen, Torben Pedersen og Niels Toft Christensen. De tre herrer repræsenterer henholdsvis sportsfiskerne og lodsejerne ved Gudenåen i Silkeborg kommune.

Deres hovedandragende kan man ikke sige dem på: De ønsker, at skatteyderne skal betale rigtig mange millioner kroner for, at laksen igen kan svømme rundt i Gudenåen mellem Kongensbro og Silkeborg. Det er et legitimt politisk synspunkt.

Men det er ikke legitimt at bilde fire borgmestre ind, at der er 40-50 millioner kroner at hente årligt for samfundet i øgede indtægter fra lystfiskerturismen, hvis man investerer omkring 500 millioner kroner i et 11 km langt omløbsstryg.

Disse fantasillioner i omsætning fra lystfiskerturisme bliver åbenbart ved med at forplumre debatten. Det er DTU Aqua ved biolog Anders Koed, der for syv-otte år siden i al hast blev bedt om at skønne over potentialet. Et folketingsudvalg bad ham kalkulere.

Kalkulens grundpræmis er, at Anders Koed næsten ingen data havde til sin rådighed fra hverken lystfiskerturismen ved Gudenåen eller lakseopgangen/smoltudtrækket. Alligevel satte han sig til at regne.

Anders Koed baserede sig endvidere på, at der er 3,0 mia. kr. i spil i Danmark i årlig omsætning fra inden- og udenlandske lystfiskere. Men det er der ikke. Det tal blev i 2017 pillet fuldstændig fra hinanden af en anden forsker, nemlig Carl Henrik Marcussen fra Center fra Regional- og Turismeforskning. Ca. 900 millioner blev det sat ned til, da han var færdig med sin kalkule.

Så Anders Koeds beregninger blev derefter. Som en grovæder med adgang til en buffet lagde han på og på. Pladsen her tillader ikke en nærmere redegørelse for hans modus operandi - men den handler bl.a. om skøn på skøn på skøn plus en kalkulationsrente på 3,0 pct., selvom inflationsraten i samfundet kun er 1,7 pct. i perioden. Og vupti: Pludselig er der en potentiel meromsætning at hente fra lystfiskerturismen i Gudenåen på 38,4-53,7 mio. kroner årligt, hvis åen igen bliver lakseførende fra Randers til Silkeborg.

Men disse penge eksisterer kun i Anders Koeds notat, som Folketinget desværre fik oversendt. Siden fik Cowi og sportsfiskerforbundet fat i det. Og nu er det blevet til mytologiske tal. De 38,4-53,7 millioner skal ses i lyset af, at der ved Skjern Å nu omsættes for ca. 15 millioner og ved Gudenåen cirka det halve. Ingen kan jo vide, hvad fremtiden bringer - men der forekommer mig at være meget langt fra ca. 7,0 millioner og bare op til de 38,4 millioner.

Så man forsøger at sælge de fire borgmestre et sminket lig. Vi ved meget om, hvad det vil koste at grave det lange omløb. Vi ved meget mindre om, hvad et sådant projekt vil kaste af sig. Men efter min opfattelse ved vi nok til, at der i en cost-/benefitanalyse ikke vil være 38,4-53,7 mio. årligt at lægge i den anden vægtskål. I hvert fald ikke i de første mange, mange år. Så hvis man vil grave det lange omløb, skal man gøre det af helt andre grunde end økonomiske.


Ordet er ditMere Debat