Tip os log ind

Et uretmæssigt partiskifte

11. september 2018, 12.46

FORRÅDT For nyligt offentliggjorde Morten Høgh sit partiskifte til Venstre, hvilket vakte stor undren og skuffelse hos undertegnede. Lige før sidste kommunalvalg under budgetforhandlingerne gjorde Høgh ellers vælgerne opmærksomme på, at han nu var den eneste liberale politiker tilbage i byrådet omgivet af 30 socialdemokrater.

Høgh har altså tilsyneladende vendt på en tallerken, og meldt sig ind i hvad både han selv og jeg med god grund anser for et socialdemokratisk parti. Ifølge Høgh selv har han dog ikke ændret holdninger, og han regner med at kunne påvirke politikken bedre ved at sidde i Venstre.

Jo vel, måske har Høgh mulighed for at lufte nogle liberale holdninger internt i Venstre, men om hans nye partifæller vil lytte til disse er en helt anden sag. Og når det kommer til en fremtidig afstemning om budgettet, så har Høgh også allerede selv slået fast, at han stemmer med partiet.

Høghs argument om mere politisk indflydelse ligner i høj grad Anders Samuelsens begrundelse, da han indtrådte i VLAK-regeringen, og se blot hvordan det gik; Den liberale protest forsvandt, uambitiøse kompromiser blev indgået og den ellers altafgørende liberale værdikamp blev lagt på hylden. Jeg frygter, at det samme nu vil gøre sig gældende i Silkeborg byråd.

For øjeblikket er jeg selv meget utilfreds med den landspolitiske retning, Liberal Alliance har taget de seneste par år, og ville kunne forstå hvis Høgh besad de samme frustrationer.

Havde Høgh derfor blot meldt sig ud af partiet og fortsat som løsgænger havde jeg kunne forstå det bedre. At lade posten overgå til 1. suppleanten ville normalt også være på tale, men også han har gået den samme jammerlige vej som Høgh og skiftet parti til Venstre, hvorfor beslutningen ikke ville betyde noget. Med indmeldelsen i Venstre må jeg nu nødvendigvis betvivle, hvorvidt Høgh har ændret standpunkter.

Som medlem af Liberal Alliance, hvis stemme også faldt hos partiet til sidste kommunalvalg, føler jeg mig kort sagt forrådt.

Høgh mener selv, at vælgerne har stemt på ham som person og den politik han står for, indforstået at de havde gjort det uagtet hvilket parti han opstillede for. Eftersom at Høgh ikke har særlig adgang til adskillige vælgeres motivation kan hans antagelse hurtigt virke fejlagtig. Derudover besad Høgh alene ikke engang halvdelen af de nødvendige personlige stemmer for at opnå et mandat i byrådet, så han har altså været afhængig af 4 andre personer på listen (hvoraf én som sagt også er skiftet til Venstre) samt de 392 listestemmer.

At han stadig fastholder at have demokratisk opbakning på trods af dette er mig en gåde. Tværtimod virker det mest naturligt, at de fleste LA-vælgere fra KV17 ville føle sig retmæssigt utilfredse som undertegnede på nuværende tidspunkt.


Ordet er ditMere Debat
Midtjyske Meninger

Skærmtid