Tip os log ind

Et er søkort at forstå ...

30. november 2017, 12.58

Konstitueringsaftalen Tak til Poul Elmegaard for radikalt svar på min kronik om byrådets konstituering. Og tak for præciseringen af, at aftalen også indebærer et løft af udgifterne til landsgennemsnittet på skoleområdet. Så holder mit forsigtige skøn på 40-50 mio. kr. ikke, det bliver mindst 60 mio. kr., der skal findes på driften. Endnu mere, hvis andre kommuner i mellemtiden også giver vækst til området.

Nu har vi jo ikke endnu hørt, hvilket output man forventer af ressourcetilførslen (ud over nogle generelle vendinger), men der kommer nok en præcisering på et tidspunkt. Jeg tror i hvert fald så meget på projektet, at jeg for mit eget vedkommende er klar til at betale det med en skatteforhøjelse om nødvendigt.

Det, der bekymrer mig, er, at aftalen totalt ignorerer, hvordan man vil finde de minimum 60 mio. kr. Et beløb, større end f.eks. de samlede udgifter til kollektiv trafik og henved halvt så stort som hele kommunens kultur- og fritidsbudget kan efter min ringe mening ikke bare bagatelliseres, sådan som PE forsøger.

PE bruger metaforen om aftalen som »valget af et søkort«. Jeg mener nu ikke, søkort er noget man vælger, men noget man bruger til at manøvrere, når kurs og hastighed lægges mod de mål, man sætter sig. Søkortet har vi haft hele tiden, det venter bare på, at nogen, herunder De Radikale, giver sig til at læse det. Der er måske »storm og skjulte skær forude«, som PE udtrykker det, men der er i hvert fald også meget synlige skær i form af en større prioriteringsopgave: Skal ressourcetilgangen finansieres gennem skatteforhøjelse? Skal den indprioriteres indenfor de nuværende økonomiske rammer, og hvilke opgaver skal så nedprioriteres? Skal den finansieres gennem lån? Vil man tømme kassen? Eller håber man, der kommer en mand forbi med en papkasse fuld af penge?

Held og lykke til kaptajn Vindum, som får brug for alle sine lederevner og en hel del mere. Forhåbentlig begynder hans brave besætning ikke at trække i hver sin retning!


Ordet er dit