Tip os log ind

Er der tænkt på handicappede?

16. januar 2019, 14.00

TILGÆNGELIGHED Sektoransvarlighedsprincippet er et blandt flere vigtige offentlige handicappolitiske, herunder internationale principper, som vi alle har pligt til at indtænke, når vi indretter samfundet, det lokale torv, byens butikker og den ny Pramdragersti med broer.

Det er utrolig dejligt at se masser af helt almindelige silkeborgensere på el-scootere, med rollatorer og stokke færdes på byens nye, smukke, up-to-date torv, på trods af fysiske skavanker.

Men hvis du er blind eller svagtseende, ja så er det svært at få øje på, at den gruppe - som loven foreskriver - har været indtænkt i det fine design, givende »lige adgang for alle«.

De mange buede linjer på buet terræn, som også for mig, der er seende - kan flyde ud i hinanden og de krumme ledelinjer for blinde og svagtseende mennesker - der længe var tildækket af tøjstativer, kan være meget svære at orientere sig ved og følge. Er der f.eks. ledelinjer på tværs af torvet? Til bænken?

Nu er genoprettelsen af den gamle Pramdragersti ved Gudenåen så nået helt ud til Truust, hvor der måske også skal komme en bro.

Jeg er derfor spændt på at høre om jeg nu kommer til at kunne køre - med min nye el-scooter grundet skavanker - dels på stien og dels over broen?

En trehjulet el scooter anses for at være »en gående« under 6 km. i timen, og »en cykel« over 6 km. i timen. Er der plads nok til at jeg kan vende om på sti og bro, eller passere andre el scootere eller kørestole med hjælper eller hjælpemotor?

Naturligvis kan det være rigtig hyggeligt at holde i kø med alle de andre el-scootere, jeg møder, som jeg måske ikke kan passere. Eller øve mig i at bakke kilometer tilbage uden at falde i Gudenåen, hvis jeg ikke kan komme forbi? Har I husket at tænke på os der kører på el scooter eller kørestol? Eller hvis folk er blinde?

Det kunne være rigtig dejligt at høre i avisen om Silkeborg Kommunes planer for en Gudenåbro og sti i Truust?


Ordet er dit