Tip os log ind

Enklere erhvervsfremme er sund fornuft

19. april 2018, 12.33

Forenkling For nylig kom regeringens forenklingsudvalg med sine anbefalinger til, hvordan det såkaldte erhvervsfremmesystem skal se ud i fremtiden.

Erhvervsfremmesystemet indebærer, at staten står klar til at hjælpe for eksempel nye virksomhedsejere med at sikre, at virksomheden bliver både sund og levedygtig. Det er sådan set glimrende. Der er bare det problem, at det nuværende system er meget svært at overskue. Man kan næsten sige, at man i dag som virksomhedsejer står foran tyve døre, tyve indgange til erhvervsfremmesystemet.

Det nuværende system er også dyrt. Vi bruger faktisk milliarder på området. Der er ikke færre end cirka 250 aktører på området, og omkring 2000 personer er ansat indenfor erhvervsfremme. I den bedste af alle verdener burde disse 250 aktører og 2000 ansatte komplimentere hinanden med hver deres særegne ydelser og kompetencer. Sådan er det desværre bare ikke i dag. Der er identiske pilotprojekter, og de forskellige aktører, der burde trække på samme hammel, er i visse tilfælde i indbyrdes konkurrence. Det er ikke godt for hverken virksomhederne eller samfundet.

Derfor tager vi i Dansk Erhverv særdeles godt imod idéen om at sikre, at der kommer færre råd og fora, lige som der kommer større fokus på virksomhederne, som får en langt stærkere stemme i bestyrelserne. Endelig er det oplagt, at det er sund fornuft med markant færre aktører, som indbyrdes har en tydelig og klar arbejdsdeling, og hvor virksomhedernes indflydelse bliver langt større. Det vil sikre, at det er virksomhedernes efterspørgsel, der sætter rammerne og indholdet for erhvervsfremmeinitiativer.

Nogle af de lokale og regionale aktører, som vil stå overfor at skulle indskrænke deres aktiviteter, har forudsigeligt nok råbt op om, at et enklere system er udtryk for »centralisering«, »københavneri« og dét, der er værre. At lokale og regionale aktører kommer med indvendinger er forståeligt, men det er rent ud sagt på høje tid, at der bliver ryddet op i junglen.


Ordet er ditMere Debat
Midtjyske Meninger

Skærmtid