Tip os log ind
Foto: Martin Ballund

En vred borgmester

22. marts 2019, 12.28

De gik vist hårdt til hinanden, Silkeborgs borgmester og det socialdemokratiske folketingsmedlem fra området, da der var sygehusdebat forleden.

De vil naturligvis begge bevare det lokale sygehus, der er velanskrevet de fleste steder bortset blandt visse overlæger og regionens sygehusadministration. Men ingen af dem er nu behagelige at have som modstandere, hvad forløbet op til regionens budgetvedtagelse viste. De er magtfulde, og et sygehus af Silkeborgs størrelse er svær at passe ind i den fastlagte plan med to supersygehuse og nogle mindre sygehuse i Randers, Horsens og Viborg.

Debatten, der i referatet næsten overskygger den programsatte debat mellem folketingsmedlemmet og landets sundhedsminister blev så hård, fordi der lokalt er ubetinget opbakning til det lokale sygehus. Helt velfortjent. Sygehuset er flere år i træk blevet udpeget som helt i toppen blandt de mindre sygehuse. Og det blev - set fra klummeskriverens stol - kun reddet, fordi der fra personalet leveres resultater, der taler deres eget sprog.

Men det virker som om de to kamphaner overser et meget vigtigt element: Silkeborg Sygehus i sin nuværende form vil bestå så længe brugerne er tilfredse, og så længe budgetterne holder, og der udvikles nye samarbejdsformer, og resultaterne på de kendte parametre med hensyn til overlevelse, tilbagefald og genindlæggelse ikke lader sig afvise.

Men er man sikre på, niveauet kan holdes? I hvor høj grad er succeserne betinget af høj faglighed, gode samarbejdsevner og entusiasme hos nogle ganske få personer, som måske om 6-7 år er helt andre steder i sygehusvæsnet? Er der tilstrækkeligt med indholds- og lønmæssigt attraktive stillinger til den kreds, der har skabt successen? For falder standard og opbakning, kan sygehuset ikke overleve. Ingen vil vel i dag holde liv i et fagligt svagt sygehus blot for at have det i sin by?

På kort sigt er der såmænd ingen grund til frygt. Og det er del vel i det hele taget ikke i det lange perspektiv, når både sundhedsministeren og oppositionens folketingsmedlem fra byen bakker op? Uanset om det er i regionsbygningen i Viborg eller på Slotsholmen, beslutningerne træffes, er der jo et politisk lag, der i højere grad end i dag burde kunne sætte sig igennem.

En del silkeborgensere blev forsinket torsdag morgen. Årsagen var nok en gang et lastvognstog, der var væltet. Denne gang på en tilkørselsrampe ved Resenbrokrydset.

Avisen skrev om manglende agtpågivenhed fra førerens side. Men en tungt lastet lastvogn vælter altså ikke bare sådan lige. Må et gæt være tilladt? Der blev kørt for stærkt. Efter forholdende og køretøjets belæsning.

Det er totalt uforståeligt, at noget mener, man kan sætte fartgrænserne højere for lastvogne end de nuværende 70 og 80. Konsekvenserne af for høj fart og manglende hensyntagen til andre trafikanter f.eks. ved vognbaneskift på motorvejene er ofte lange køer. Og ikke så sjældent alvorlige ulykker.


Ordet er ditMere Debat