Tip os log ind

En millionregning med »Tak for hjælpen, Silkeborg«

23. august 2018, 13.19

SPAREPLAN Direktionens udspil til investeringsplan for sygehusene 2018-2027 og de aktuelle regionale spareforslag forringer i høj grad Regionshospitalet Silkeborgs mulighederne for forsat udvikling og stiller på nogle områder silkeborgenserne væsentlig dårligere end alle andre steder i regionen.

Direktionen foreslå, at Regionshospitalet Silkeborg er eneste sygehus i regionen, hvor der ikke skal afsættes én eneste krone til udbygning og renovering de næste 10 år, og derved eneste sted i regionen med 4-sengsstuer, mens disse er afskaffet (eller der er plan for dette) alle andre steder i regionen.

Der er ingen tvivl om, at lige netop afskaffelse af 4-sengsstuerne vil være højeste prioritet blandt alle borgere. Det er hverken tidssvarende eller acceptabelt i 2018 at skulle have fx et bækken på en 4-sengsstue.

Nogle har bag et skrivebord langt fra sygehusene lavet et skøn, der forudsiger, at der i løbet af de næste 10 år bliver alt for meget plads på sygehusene bl.a. i Silkeborg!

Dette til trods for Arbejdstilsynet påtaler problemer med arbejdsmiljøet betinget af lokaleforholdene, at der er alt for mange personaler i alt for få rum, hvor pladsproblemerne begrænser udviklingen, og hvor selv placeringen af en forskningsfryser udløser 3 møder og involverer flere afdelinger for at finde plads.

Det ufærdige gavlprojekt, der i dag står med kun 2 af de 5 etager færdige, er reelt set en skamplet for beslutningstagerne.

Færdiggørelsen af gavlprojektet på sygehuset bør hastebehandles og prioriteres højt. For 30 mill. kan man afskaffe 4-sengs stuerne og bedre arbejdsmiljøet på det sygehus i regionen, der indiskutabelt har de største rumproblemer.

Man bør ved samme lejlighed afsætte midler til at renovere de stedvis helt forfaldne bygninger.

Når direktionen omtaler »de 5 akuthospitaler« glemmer de desværre oftest tilføjelsen »- og specialhospitalet Silkeborg« trods gentagne remindere. Det er tydeligvis også sket, da Investeringsplanen blev lavet.

Direktionen foreslår bl.a., at hospitalerne skal spare 60 millioner på ambulante besøg. Det vil specielt ramme Silkeborg meget hårdt, da sygehuset står for mere end 20% af alle ambulante udredninger i regionen kun overgået af Århus (23%).

Silkeborg hjælper i udtalt grad andre hospitaler med at undersøge og behandle de ambulante patienter, de ikke selv kan håndtere, så regionen kan overholde udrednings- og behandlingsgarantierne.

»Tak for hjælpen« siger direktionen og sender pga. de mange ambulante udredninger en ekstra millionregning til Silkeborg!

Silkeborg (og Hospitalsenhed Midt, som Silkeborg er en del af) er eneste sygehusenhed i regionen, hvor antallet af indlæggelser falder år efter år, mens antallet stiger og stiger på samtlige andre sygehuse i regionen. Dette skyldes bl.a. de i Silkeborg udviklede metoder til at ændre indlagte til ambulante forløb, fx:

Ordningen med Flexible indlægger, hvor kroniske patienter 24/7/365 kan ringe til den afdeling, hvor de er kendt uden at involvere vagtlæge og Akut Afdeling. Det har bedret kvaliteten, regionens økonomi og patient- og medarbejdertilfredsheden.

Ordningen med at akut indlagte placeres i en hvilestol i eget tøj, hvor man i løbet af blot én time afgør, om patienten skal indlæggelse eller sendes hjem til ambulant udredning (hvilket sker i 40 (fyrre!)% af de akut indlagte). Det har bedret kvaliteten, regionens økonomi og patient- og medarbejdertilfredsheden.

Ordningen med at tilbyde praksis hurtig adgang til enkelte undersøgelser og svar på sygehuset (»Ja/Nej-klinikker«), så praksislægerne ikke skal henvises til omfattende udredninger. Det har bedret kvaliteten, regionens økonomi og patient- og medarbejdertilfredsheden.

Sundhedsministeren (og mange andre nationale og internationale besøgende) udtaler, at tiltagene i Silkeborg er indgået i regeringen plan for fremtidens sundhedsvæsen, ligesom den tidligere statsminister fra Folketingets talerstol anbefalede andre hospitaler til at »gøre som Silkeborg« i sin åbningstale til Folketinget.

Direktionens forslag om at spare 60 mill. på de ambulante funktioner, dræber incitament til at skabe den udvikling Silkeborg har vist - og sundhedsministeren netop har anbefalet.

God ledelse skaber gode faglige arbejdsmiljøer, godt samarbejde hospitalerne imellem og engagement via incitamenter til at gøres det rigtige.

Direktionen har desværre igen bidraget til krigen mellem hospitalerne og fjernet incitamentet til at gøre det rigtige.

Det er politikerne nødt til at lave om.


Ordet er ditMere Debat