Tip os log ind
Foto: Colourbox

Efterlysning - politisk stillingtagen til sikker skolevej fra Grauballe

04. september 2018, 12.47

SKOLEVEJ Avisen her lægger gerne papir, tryksværte og distribution til når politikerne ønsker ordet. Avisen stiller sågar fast spalteplads til rådighed for X-borg politikere. Avisen er også rundhåndet, når en eller flere af de 31 byrådsmedlemmer i Silkeborg kommune ønsker at komme til orde gennem blandt andet selvkomponerede læserbreve. Ja, nogle lokalpolitikere optræder så ofte i spalterne, at man nærmest kunne få det indtryk, at de burde være fastansatte skribenter på avisen. Fint nok og alt sammen vælges at ses som en flot gestus fra avisens side i et velfungerende demokrati.

Men, men: De nævnte politikere skriver kun om de ting som DE ønsker at ytre sig om og beskæftige sig med. Til tider står selvroserne jo også nærmest i kø, og de politiske fortræffeligheder glemmes bestemt ikke i indlæggene. Imidlertid er der også væsentlige ting som de nævnte politikere IKKE skriver om. Ting som de ellers som politikerne beskæftiger sig med og ting som berører mange borgere i kommunen. Derfor denne efterlysning, som vi er mange der ønsker at politikerne forholder sig til - og gerne skriver om:

Sikker skolevej til børnene i Grauballe.

Politikerne i byrådet har besluttet - på god demokratis vis, og for et år tid siden, at Dybkærskolen er overbygningsskole for Grauballe skole. Det betyder, at elever skal fra Grauballe til Dybkær og hjem igen. Men, desværre er der ingen sikker cykelsti, der forbinder de to skoler. Kun en smal og meget trafikeret landevej. En velfungerende busforbindelse er heller ikke eksisterende. Adskillige fortvivlede forældre har flere gange - også her i avisen, peget på problemerne. Forældrene bekymrer sig - med rette - om deres børn. De folkevalgte politikere i Silkeborg er de ansvarlige for problemerne. De udmærker sig desværre alle ved - i denne sag - larmende tavshed! Derfor denne efterlysning til jer ansvarlige byrådspolitikere:

Hvornår sker der noget? Hvad vil I gøre? Hvorledes mener I, at forældrene i Grauballe skal forholde sig her og nu? Hvorfor er der ikke sket noget I et helt år? Da I debatterede overbygningen tog I så også med i jeres overvejelser hvorledes transportproblemerne kunne løses?

Vi er mange, der efterlyser svar og handling fra jer i denne sag! Ja, man fristes nærmest til sådan på familiær vis at skrive: Vi glæder os til at høre fra jer!


Ordet er ditMere Debat