Tip os log ind

Efter festen ...

25. november 2017, 08.00

Konstituering Valget er overstået, de mest attraktive poster fordelt. Processen i Silkeborg byråds konstituering ser vel hverken værre eller bedre ud end tidligere set. Alles kamp mod alle, ejendommelige alliancer, en ikke ligefrem smuk forestilling. Nogen må ofres, for at andre kan komme til fadet. Kan man spore en vis lighed med diverse realityserier i TV?

Det politiske figenblad, aftalepartnerne lægger frem, er så vidt jeg har forstået: 1) En større fokus på miljøet, hvor Silkeborg kommune skal være CO2-neutralt i 2025, altså 4 år senere end det nuværende byråds funktionsperiode. 2) Personalenormeringerne i kommunens dagtilbud for børn skal over 4 år hæves til landsgennemsnittet. 3) Folkeskoleområdet skal også have et økonomisk løft, ikke nærmere specificeret. Så vidt, så godt, ingen kan vel være imod de udmærkede intentioner. Et 12-års barn kunne måske have formuleret det samme.

Med respekt for vores lokalpolitikeres arbejde er det svært at tro, at aftalen er lavet uden at partnerne også er blevet enige om, hvordan de gode intentioner skal blive til virkelighed. Andet kan simpelthen ikke passe!

Mere konkret: Hvordan har de tænkt sig, at vi som almindelige borgere skal kunne følge, om vi nu nærmer os eller fjerner os fra målet om CO2? Hvordan skal det måles? Eller er det bare de involveredes bedømmelser af egen indsats, vi andre skal tage for gode varer? Eller er det overhovedet ikke det nyvalgte byråds opgave, men noget, man skubber hen til det byråd, vi vælger i 2021? Har almindelige borgere en jordisk chance for at stille byrådet til ansvar? Eller er det hele bare varm luft?

Punkt 2 og 3 ligner mere noget med økonomi og prioritering. Et hurtigt opslag i ministeriets nøgletal og Silkeborg kommunes budget kan bruges til at illustrere opgavens omfang: Skal vi op på landsgennemsnittet i dagpasningen, vil det vel koste i størrelsesordenen 25-30 mio. kr. Hvor meget skoleområdet skal tilgodeses har vi endnu tilgode at få at vide, men det er vel ikke urealistisk at formode, at børnepasning og skoleområdet tilsammen skal tilføres 40-50 mio. kr.

Er Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, De Radikale, Alternativet og SF klar til at finansiere det over skatteforhøjelser? Tror man i givet fald overhovedet, kommunen får lov? Hvis ja til ovenstående spørgsmål, er der jo ingen problemer. Hvis nej, så hedder vejen omprioriteringer, dvs. nedskæringer/effektiviseringer på andre områder.

Til anskueliggørelse af opgavens omfang kan nævnes, at ifølge kommunens budget bruges i 2017 41 mio. kr. på kollektiv trafik, 77 mio. kr. på vejvæsen, 146 mio. kr. på kultur og fritid, heraf 36 mio. kr. på biblioteket og 21 mio. kr. på idrætsfaciliteter, 614 mio. kr. på ældreområdet, 228 mio. kr. på forvaltningen. Det er ikke en nem lille opgave, aftalepartnerne har givet hinanden. Men de skylder at fortælle, hvordan de er blevet enige om at finde pengene!

Kære aftalepartier: Spil med åbne kort, lad os få hele jeres aftale på bordet, så I om 4 år kan blive målt på den! Ellers står aftalen tilbage som noget i stil med »medvind på cyklestierne«. Vi har heller ikke brug for kø ved håndvasken om et år eller to, hvor regeringen får tillagt hele skylden for diverse genvordigheder.

Vi har brug for et åbent arbejdende byråd, som også har mod til at informere om de mindre behagelige realiteter!


Ordet er dit