Tip os log ind

Det går ikke så ringe i Sorring

24. april 2019, 14.29

KULTURSTØTTE I MJA retter Morten Skydsgaard (MS) sit allerskarpeste skyts imod kommunens politikere og embedsmænd med eksempler på, hvordan Sorring/Toustrup, i hans optik, ikke prioriteres. Der er mange anker mod Silkeborg Kommune, og jeg vil her svare på et par af dem.

MS skriver, at vi gladeligt giver støtte til »kulturelle arrangementer inde i Silkeborg«, men ikke til arrangementer som en koncert med DJ Martin Jensen og Sorring LAN Party. Jeg er ikke bekendt med nogen ansøgning til udvalget i forbindelse med koncerten med Martin Jensen, men for mig at se, så er det et kommercielt arrangement, som vi traditionelt ikke støtter. Vi giver heller ikke støtte til Hede Rytmer, når de arrangerer deres populære festival i Silkeborg eller til Riverboat, når de arrangerer koncert med Nephew. Så her er der altså ikke tale om, at vi skelner mellem Silkeborg og Sorring, men at vi prioriterer vores midler anderledes, end MS måtte ønske.

MS beklager også, at vi ikke har støttet Sorring LAN Party (SLP), men at vi »dog er med til at byde velkommen til vores (i Sorring, må forstås) arrangementer, hvis MJA deltager«.

Hvis MS med dette hentyder til, at jeg åbnede SLP, så er det fuldstændig rigtigt; det gjorde jeg - men der var ingen presse, og det er heller ikke min motivation for at stille op. Jeg bruger de fleste weekender, som bl.a. SLP lå i, på mit politiske arbejde. Presse eller ej.

Jeg fik en rigtig god snak med folkene bag arrangementet - og det bruger jeg gerne en aften på. Jeg tog faktisk til SLP med et åbent sind og for at blive klogere på, hvad arrangementet indebar - samt at få en idé om hvorvidt vi, som kommune, burde støtte et sådan projekt i fremtiden. Rasmus, som står bag SLP, har i hvert fald min dybeste respekt. For han gør noget ved tingene. Han venter ikke på andres initiativ, han tager det selv.

MS beklager også, at kommunen ikke har hjulpet med forbedringer på STIF-hallens klubhus. Sagen er den, at hallens bestyrelse kom til os sidste år med deres udfordringer - og bl.a. på den baggrund igangsatte kultur- fritids- og idrætsudvalget en omfattende analyse af det selvejende halområde for netop at undersøge, hvordan vi kunne skabe en mere ligelig økonomisk fordeling mellem vores haller.

Det har BDO nu arbejdet med et halvt år, og vi kender nu tallene og sammenhængene bag de forskellige haller. Nu skal udvalget så tage stilling til, hvordan vi bedst skaber en god økonomisk fordeling hallerne imellem.

Jeg har respekt for MS's store kærlighed for Sorring. I min optik går det dog ikke så ringe endda i den dejlige by med skole, handelsmuligheder, et godt kultur- og idrætsliv og øget tilflytning, som der gives udtryk for. Tal det nu op.


Ordet er dit