Tip os log ind
  • 1/: Tømrermesteren finder selv arbejdsglæden i at drive en forretning, der giver mening og kvalitet for både kunderne og medarbejdere og i den sidste ende ham selv.
  • 1/: It og ny teknologi er en integreret del af den professionalisme, som tømrermesteren vil have indarbejdet i alle dele af virksomheden.
  • 1/: Jakob Ebbesen startede sin virksomhed for 15 år siden på rigtig iværksættervis med at drive den fra familiens 2-værelses lejlighed samt en garage. Siden rykkede familien til en tidligere landbrugsejendom ved Gjern, og her er der både værksted, lagerhaller og administration for virksomheden.

Det gælder om at arbejde professionelt

For tømrermesteren er det ikke mindst ledelsesopgaven og udviklingen af medarbejdere, han ser som både udfordrende og som en meget spændende del af arbejdsdagen
12. juni 2019, 15.07

Struktur og professionalisme er mantraet hos Jakob Ebbesen. Gennem de seneste år har Gjern-tømrermesteren arbejdet på at digitalisere sin forretning så meget som muligt, hvilket blandt andet i 2017 indbragte ham Dansk Byggeris it-pris.

Den samme it skal være med til at gøre hans forretning så professionel som mulig ud i alle led.

For i den sidste ende er det både med til at sikre kvalitet, indtjening og arbejdsglæde.

- Konkurrencen er benhård i vores branche. Her gælder det for alvor om at arbejdere smartere, hvis du vil gøre dig håb om at tjene penge. Samtidig bliver mange opgaver, ikke mindst de administrative, også struktureret og automatiseret så der ikke skal bruges helt så meget tid på det, siger Jakob Ebbesen.


Hårdt arbejde

Den 42-årige tømrermester kan godt huske, at der var engang, hvor han troede, at det til enhver tid bare gjaldt om at arbejde hårdere, for at få succes.

Det var der da selvfølgelig også en vis sandhed i, da han for 15 år siden lagde fra land som selvstændig med basis i en to-værelses lejlighed og en garage.

For som nystartet selvstændig er man ikke alene drevet frem af en brændende lyst og mod til at skabe en succes, men omme bagved er der også en skræk for at mislykkes. Så fra start kan man aldrig få arbejdsopgaver nok.


Tjente for lidt

- Jeg turde ikke sige nej til nogen som helst opgaver, jeg tog alt ind, knoklede på og brugte en masse tid på at lukke ender, og det skete også, at jeg tog mig for dårligt betalt. Overordnet kan man sige, at jeg lavede for meget og tjente for lidt. Det er også en af de ting, hvor professionalisme og brug af data kan være med til at forbedre din forretning. For når der er styr på virksomhedens data, kan man direkte gå ind og aflæse, hvilke opgaver, der er bedst for forretningen og altså koncentrere virksomheden om det, den er bedst til, siger Jakob Ebbesen.

Virksomheden Tømrermester Jakob Ebbesen består i dag af nimedarbejdere, og selvom tømrermesteren i perioder har haft op til 15 medarbejdere, så har han ingen drømme om fortsat vækst som mål i sig selv.


Vil ikke være stor

- En størrelse på 8-10 mand er faktisk at foretrække. Mellem 10 og 30 medarbejdere er en lidt farlig størrelse, og jeg tror, de vil få svært ved at begå sig i fremtiden. Når man har 10 medarbejdere eller derunder, så er det man kan overskue det meste, men kommer man ret meget over, så bliver det mere vanskeligt, da mellemledere samt diverse kontormedarbejdere bliver en nødvendighed. Derfor tror jeg, at et firma på 10 mand og under, eller 30 mand og derover er det, som vi vil se mere i fremtiden, siger Jakob Ebbesen.

Som ejerleder vedkender han sig gerne den der følelse af, at hans virksomhed på mange måder er del af hans person. Og at det har stor betydning for ham, at der ikke kan sættes en finger på virksomheden.


Ansvaret forpligter

Men samtidig er det at starte og derefter drive en virksomhed også en lang lærings- og erkendelsesproces, ikke mindst når det handler om at være leder.

Og når det for alvor går op for en, at man står med et kæmpe ansvar både over for sine medarbejdere og sine kunder, så er det ikke nok at brænde for sin virksomhed. Så bliver ejerlederen nødt til at indse, at han har begrænsninger og derfor må han uddanne og udvikle sig selv og sin virksomhed og samtidig sørge for den nødvendige professionelle rådgivning.


Fælles sparring

Og Jakob Ebbesen har da også taget byggeriets lederuddannelse, lige som han var del af et pilotprojekt hos Dansk Byggeri omkring virksomhedsudvikling med tilknyttet konsulent og sparringsgruppelederuddannelse samt efterfølgende medlemskab af en netværksgruppe med andre håndværkere.

Siden er han gennem Erhverv Silkeborg kommet med i en netværksgruppe med seks andre ejerledere fra andre fag og brancher, og den fælles sparring oplever han som meget givende.

- Det er nødvendigt at dygtiggøre sig hele tiden, og det er vigtigt at arbejde med at udvikle medarbejderne. Og så gælder det om at lære at uddelegere ansvar og dermed tillid til medarbejderne. Det kan være svært, især i starten, men det er på alle måder godt for virksomheden. I den sidste ende er det ikke størrelsen af lønnen, der er afgørende for, om man kan holde på dine medarbejdere. Det er, at de trives på deres arbejdsplads. De skal opleve, at de lykkes, med det de laver. De skal møde glade på arbejde og komme glade hjem igen, siger Jakob Ebbesen.

Han arbejder bevidst med at uddelegere ansvar. Han har et par medarbejdere, der fungerer som pladsmænd og dermed står for ansvaret, lige som de også får lov at lukke diverse opgaver og gøre tingene færdige.


Mening og kvalitet

Dermed er det heller ikke mesters opgave at lukke diverse »ender« ned, hvilket også bare ville være med til at gøre tømrermesterens arbejdsdag træls.

- Gennem årene handler mine ambitioner med virksomheden nok mere og mere om, at det skal give mening og kvalitet for kunderne, medarbejderne og mig selv og dermed min familie, end det handler om at tjene mange penge. Og hvor det tømrer-faglige jo var baggrunden for, at jeg blev tømrermester, så er det i dag i høj grad også det ledelsesmæssige og det medarbejderudviklende, jeg synes er spændende, og som jeg kunne tænke mig at dygtiggøre mig endnu mere i, siger Jakob Ebbesen.


Ordet er dit