Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Det er langt fra en afvikling af sygehuset

09. april 2019, 12.43

SYGEHUSET Jeg er nødt til at protestere, når Gitte Willumsen frisk og frejdigt udtaler i mandagens udgave af Midtjyllands Avis, at regionen langsomt tager livet af Regionshospitalet Silkeborg. Det er simpelthen ikke korrekt! Der er bevilliget midler til vort hospital svarende til ca. 55 mio. kroner i tidsrummet 2017-19 - ombygning af operationsgangen, etablering af smerteklinik, nyt laboratorium, ombygning af Fys-ergo området og renovering af afløbssystem. Det kan vist ikke karakteriseres som en afvikling!

Det er derimod korrekt, når det anføres, at der ikke er prioriteret nye midler til større anlægsprojekter i forbindelse med den nye hospitalsplan, og det kan jeg også synes er ærgerligt, men Hospitalsenhed Midt (Skive, Viborg, Silkeborg og Hammel) indgår i løbende dialoger med regionens administration om de kommende års behov og investeringer i bygningsmassen - herunder i modernisering og kapacitet.

I sidste instans er det regionsrådet og dermed de folkevalgte, der træffer beslutning om brugen af anlægsmidlerne. Og hvis Gitte Willumsen blot havde fulgt en smule med, ville hun kunne konstatere, at der igennem de senere år kun er blevet tilført nye afdelinger og tiltag på vort hospital, så vi har fastholdt matriklen på Århusbakken som en driftig og innovativ arbejdsplads.

Jeg har ikke nævnt noget om, at regeringens forslag til en ny sundhedsreform betyder en afvikling af vort hospital, men alene påpeget vigtigheden af en fortsat demokratisk forankring, som jeg ikke finder i regeringens udspil. Det er og bliver en centralisering og med nogle forslag til styringer, som bør give stor anledning til bekymringer.


Ordet er ditMere Debat