Tip os log ind

Det er bare noget f(l)is.

18. juli 2018, 10.59

Natur Flis er småtskårent træ. Det bruges bl.a. til at sprede i områder, hvor man ønsker at »holde lidt igen« på gevækster - samt måske skabe et underlag, folk kan gå og stå på. Meget praktisk og 100% naturligt. Men nu er flis også blevet storpolitik i Silkeborg og på siderne i denne avis. En sommer-joke?

Desværre ikke. Min normalvis koldblodige kollega fra Enhedslisten, Peter Sig Kristensen, har sammen med Danmarks Naturfredningsforening set sig sur på noget harmløst flis på en plads ved Ans Søbred. Denne flis repræsenterer tilsyneladende grov lovløshed og negligering af naturområder.

Lad mig belyse sagens sammenhæng. Folkene bag Tange Sø Folkefestival ville gerne have lidt mere plads i 2017, da festivalen har vokseværk. Antallet af besøgende har bevæget sig fra 1.200-1.500 pr år til over 3.000. Dejligt - penge i kassen og markedsføring af vores område og kommune. Foreningen spørger ejeren af området - Tangeværket - om de må inddrage noget vildnis primært med birketræer til brug for festivalen. Værket siger »ja - det må I gerne bruge. Dejligt at området bringer glæde«. Foreningen fælder træerne og får toppene fliset, så området er brugbart. Festivalen kan gennemføres.

Men ak ... i dette rige samfund kan man altid finde på et eller andet. For det viser sig, at noget af området var såkaldt paragraf 3 (naturområde) - det vidste forening eller værk ikke. Det er ikke et stort område - og de beskyttede planter findes på tilstødende arealer. Derfor gav et enigt udvalg dispensation til at bruge området - det synes vi som politikere var rimeligt, da udbyttet for almenvældet var stort og det berørte område meget lille.

Men DN indgav en klage til miljøklagenævnet. Den er nu under behandling. Indtil den er afgjort, vil DN og Peter Sig nu altså have, at nogen skal gå ud for at fjerne flisen, og det vil de have udvalgsbehandlet én gang mere. Kan det ikke blive for småt? Er der ikke bedre ting at tage sig til? Flere tusinde festivalgæster har stor glæde af »åbningen« og flisen. Naturen trives i tilstødende arealer. Jeg håber, at udvalg, nævn, Peter og DN vil besinde sig i sommervarmen og i stedet besøge festivalen i august og tage en kold øl med os andre.

Det er altså bare noget f(l)is.


Ordet er ditMere Debat