Tip os log ind
Foto: Martin Ballund

Der mangler penge til at afskaffe 4-sengs stuer

30. august 2018, 12.52

SYGEHUSET Hvorfor skal patienter og personale på Regionshospital Silkeborg fortsætte med 4-sengs stuer og i nedslidte bygninger?

Midt i en budgetrunde, der måske ikke kommer til at bide så hårdt som frygtet, men intet er jo besluttet endnu, er der stadig god grund til at spørge regionsrådet om: »hvorfor Regionshospital Silkeborg som det eneste hospital i regionen, ikke har fået tildelt anlægsmidler og en plan for hvordan 4-sengs stuer kan laves om til enestuer.«

Skulle regionsrådet eller direktionen være i tvivl om behovet, så kan det ses ved et besøg på hospitalet. Og det kan nås inden de politiske forhandlinger den 4. september.

Vi tror dog, at vilkårene i Silkeborg er kendt stof, al den stund at der flere gange har været forsøgt at få en politisk beslutning om færdiggørelse af bl.a. gavlprojektet. Derfor er vores forundring stor, når vi ser at alle andre hospitaler har en plan for nybyggeri, ombygning og sikring af enestuer. Hvorfor så ikke for Silkeborg?

Et andet område fra spareplanen, der bekymrer os, er reduktion af ambulante besøg, som er sat til en besparelse på 60 mio. kr. fra 2020. Initiativgruppen skal opfordrer til, at der skabes klarhed over, hvor og hvordan denne besparelse skal indfries.

Og i den forbindelse huske på, at regionshospital Silkeborgs to centre netop fik opgaven at omstille fra indlagt til ambulant behandling, hvilket de til fulde har gjort.

Hverken personalet eller de mange borgere som bruger hospitalet skal straffes med en skæv fordeling af et kommende ganske stort sparekrav.


Ordet er ditMere Debat