Tip os log ind

Demokrati eller gadens parlament?

15. maj 2019, 12.42

KLIMAET Alt tegner til et valg, hvor klima bliver et tema, der vil blive brugt og misbrugt af mange kandidater og interesseorganisationer. Når man tænker på hvor komplekst og alvorligt et problem, vi har med at gøre, kan det generelle vidensniveau i debatten kun give anledning til stor bekymring.

Intet andet tema er så belastet af nyheder, der i bedste fald er fordrejede og oftest direkte forkerte. Om denne misinformation er udtryk for en planlagt og kynisk kampagne overfor bestemte mindretal, er svært at tro. Men den betyder i hvert fald, at der skabes dybe skel i befolkningen, og at klimaekstremisterne med held kan udpege syndebukke som landbrugere, skovdyrkere og fiskere. Udøverne af disse primære erhverv er vigtige forvaltere af vore naturressourcer, men de bliver jordet i den demokratiske proces, fordi bybefolkningerne ikke har respekt for deres indsats eller deres motiver.

Derfor er realistiske bud på løsninger af klimaproblemerne svære at få øje på. Til gengæld fyger beskyldningerne om uansvarlighed og klimabelastende adfærd på kryds og tværs, mens mange skyndsomt køber aflad ved at blive veganere, vegetarer eller cykle på arbejde. At afladshandlingerne kun har symbolsk betydning, gør os ikke mindre frelste, og disse impulsive, individuelle indsatser fjerner fokus fra tiltag, der har effekt.

Kandidaterne til folketingsvalget har generelt svært ved at holde hovedet koldt, og rigtig mange forledes til overbudspolitik indenfor symboltemaerne, hvor ingen vil stå tilbage med forslag om indgreb overfor primært fødevaresektoren eller ønsker om at Danmark skal have førertrøjen på, uanset konsekvenserne. Det betyder naturligvis mindre, at indgrebene er uden væsentlig effekt, baseret på urealistiske politiske mål og vil koste velfærd i Danmark.

Der er brug for at både vælgere og politikere nu begynder at sortere i strømmen af holdningsbaserede sandheder og vægte vores klimainitiativer i en global sammenhæng. Ellers taber både klimaet, vi og det danske samfund.


Ordet er ditMere Debat
Midtjyske Meninger

Grønne gågader