Tip os log ind

Dansk fiskeri har brug for ro og stabilitet

22. juni 2018, 12.24

Fiskeriaftale Dansk fiskeri og hele fiskerisektoren er vigtig, ikke alene for fiskerierhvervet, men så sandelig for hele Danmark. Det gælder forsyningen af hjemmemarkedet og i høj grad også hele eksportdelen og dermed de mange valutaindtægter fra hele fiskerierhvervet og de mange arbejdspladser i både selve fiskeriet og i hele fiskerisektoren. Stor ros til de mange fiskere og alle, der har sit daglige arbejde forskellige steder i fiskerierhvervet.

Dansk fiskeri og hele fiskerisektoren har igennem længere tid været i fokus, dels debatten om den fremtidige indretning af fiskeriet og gennem længere tid også den usikkerhed, der følger af Brexit. På Christiansborg har der gennem længere tid været ført vanskelige forhandlinger. Alle partier har deltaget, og der er nu truffet beslutninger på området.

Mange vil givet sige, at beslutningerne skulle være anderledes, men der er også behov for at forsøge at få skabt ro og stabilitet, da der forude venter nye udfordringer med Brexit og Englands udtræden af EU. Brexit er en stor udfordring og trussel mod dansk fiskeri. Vi skal nu gøre alt, der er muligt, og forsøge at forhandle os frem til en fornuftig løsning.


Ordet er ditMere Debat