Tip os log ind

Danmarks grønne fane løftes højt

17. april 2019, 12.01

KLIMAET En række debattører med base i den røde blok har op til valget travlt med at sprede myten om Venstres og regeringens politik som sort og bagstræberisk. Det er fuldkommen falsk. Vi tager om nogen klimaudfordringen alvorligt - og vi sætter reel og realistisk handling bag ordene med klare mål og virkemidler for grøn omstilling af energisystemet, transportsektoren og landbruget. Med sidste års brede energiaftale cementerer Danmark positionen som i frontløber i EU, og vi investerer massivt i grønne løsninger frem mod 2030 sammen med mange gode kræfter i erhvervslivet.

Vi arbejder hårdt for et klimaneutralt Danmark i 2050. Vi opfører tre nye havvindmølleparker inden 2030 med en samlet enorm effekt på mindst 2400 megawatt. Med energiaftalen kan danskernes elforbrug dækkes af vedvarende energi i 2030. Den sidste nye benzin- og dieselbil skal være solgt inden 2030. Der er i de kommende år afsat en meget stor pose penge til forskning og udvikling i grønne løsninger. Vejen banes for danske virksomheders eksport af grønne løsninger. Vi har lukket ned for efterforskning og boringer efter gas, olie og skifergas på land og i de indre farvande. Og vi har sat et mål om, at det inden 2030 er helt slut med kul i Danmark, så fjernvarmen i fremtiden kommer fra vedvarende energi såsom geotermi, varmepumper og biomasse.

Konklusion: Venstre og regeringen løfter den grønne fane højt. Men vi løfter ikke fanen højere, end at benene kan nå jorden. Den grønne omstilling skal nemlig parres med økonomisk realisme og den teknologiske udvikling, så vi ikke risikerer at sætte konkurrencekraft og arbejdspladser over styr.


Ordet er ditMere Debat