Tip os log ind

Cyklernes by med halve løsninger?

08. juni 2018, 13.08

Trafiksikkerhed I avisen kunne man læse i et interessant debatindlæg af Hans Okholm, byrådsmedlem for SF og formand for Plan- og Vejudvalget, at Silkeborg skal satse massivt på at blive cyklernes by. Og hvor det bl.a. vil være helt oplagt at lave egentlige cykelstier mellem Sejs-Svejbæk og midtbyen som erstatning for de nuværende kantbaner. Fordi Sejsvej er meget snoet, medfører det en del utryghed for cyklisterne pga. biltrafik. Det samme gør sig gældende til Grauballe.

I Gjessø er vi så heldige, at gravemaskinerne i øjeblikket er i gang på Gjessø bakke, hvor de laver en cykelsti i første etape. Anden og tredje etape fra Gjessø bakke til midtbyen kommer senere, men her er der desværre kun planlagt kantbaner. Man kan undre sig meget over Hans Okholms argumentation om at konvertere kantbaner til cykelsti til to øvrige lokalområder pga. sikkerhed? Gjessøvej er betydelig mere farlig grundet højere hastighed på vejen. Dette ses i kommunens hastighedsmålinger. Er der ikke en grund til at stoppe op nu og genoverveje situationen omkring en reel cykelsti på Gjessøvej på den kommende anden og tredje etape?

Man kan til gengæld glædeligt konstatere, at Okholm mener, at byrådet bør have ambitioner om at reducere væksten i biltrafikken. Dette ikke mindst af hensyn til bymiljøet og trafiksikkerheden. Der vil i fremtiden være krav om større hensyn til menneskene, og samtidig skal byens infrastruktur være effektiv og håndtere trafik i smartere trafikårer. Det vil betyde mere støjdæmpning, intelligent byplanlægning og omlægning af flere pendlerveje igennem beboelsesområder og landsbyer.

I den forbindelse håber vi i Gjessø, at byrådet og ikke mindst Plan- og Vejudvalget vil kigge på den »glemte« omfartsvej Søndre Gjessøvej uden om Gjessø, som vil være spildt, hvis ikke man vil lave den færdig. Den er blevet endnu mere aktuel, efter at Gjessø pga. GPS-anvisninger er blevet »gennemkørselsby« fra Horsensvejen til motorvejen i Funder og fra Them, Salten og Bryrup til Silkeborg.

Søndre Gjessøvej skal aflaste den trafikbelastede Rustrupvej igennem Gjessø. Rustrupvej skærer i dag byen midt over og skaber utryghed for byens borgere med støj- og hastighedsproblemer. Den giver usikker vej til skolebus, bybus, daginstitutioner, dagplejere, SFO og skole. Og den adskiller rekreative områder, som søbad, skov, legeplads, torv, og fører pendlertrafik igennem villaområdet. Søndre Gjessøvej vil kunne løse meget for Rustrupvej og Gjessø by.

Jeg håber, at Okholm og byrådet når langt med de positive visioner om mere cykeltrafik i kommunen, samtidig med at de re-tænker to halve løsninger med kantbaner og den »glemte omfartsvej« i Gjessø.


Ordet er ditMere Debat