Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Centerområdet i Virklund kan udvikles hvor det ligger i dag

19. marts 2019, 13.01

BUTIKKER I fortsættelse af debatformøde i Virklund i sidste uge, vil jeg gerne komme med følgende forslag til Plan- og Vejudvalget: Virklunds nuværende indkøbscenter forbliver »centret«, blot kraftigt udvidet - op til maksimale mulige størrelse.

Hvordan det, og hvad med økonomien? Ved opkøb af pizzeria og »Ellings« gård plus måske et hus mere, samt ikke mindst at infrastrukturen tilpasses. Vejbetjeningen ind til og fra Virklund by er i dag dårlig og skal ændres. Mit forslag er, at cykler og gående skal ned under Gunilshøjvej. De fodgængerovergange, der er på og langs Horsensvej, for at betjene nogle stoppesteder, der næsten ikke benyttes, sløjfes.

Der laves en længere svingbane på Horsensvej før lyskryds og fast grøn pil og umiddelbart i starten af Virklundvej, bygges en stor dobbeltsporet rundkørsel. Gunilshøjvejens udkørsel i Virklundvej skal i to spor, så den højre betjener, dem der skal ned mod centret eller byen, og det venstre mod Horsensvej.

Kort efter rundkørslen sættes midteværn op, og der bliver kort efter svingbane til centret. Midteværn forsætter ned mod Virklund. Ved udkørsel fra Vesterlundvej/plejecenter laves en mindre rundkørsel. Denne rundkørsel forlægges, 3-4 meter mod øst.

Nord for denne rundkørsel laves en fodgængerovergang og på begge sider en forskudt buslomme.

Der laves ovenfor denne overgang/buslommer en form for chikane, således at man er sig bevidst, at farten skal ned, forslag: 30 eller 40 km max på Virklundvej til og med skolen/ idrætscenter.

Vareindleveringen og kørsel med lastbiler i centerområdet skal markeres op sammen med de måske i alt tre P-plads områder der bliver - der kan og bør vel være plads til 70-80 biler!

Udkørslen fra centret kan blive tvangslagt mod højre, således de der skal mod skolen eller den del af byen først skal rundt i rundkørsel mod nord, eller måske er det ikke nødvendigt??

Økonomisk - hvordan skal det hænge sammen?

Ja, mit forslag er, at betaling for opkøb af de 2-3 ejendomme kan opvejes af, at der samlet bliver plads til at bygge 25-30 lejligheder (forslag - seniorboliger)

For eksempel kan der jo blive nogle rigtig velbeliggende lejligheder oven på det nye 15-1700 kvm store supermarked; med en flot udsigt, samt på sydsiden af denne nye bygning, plads til andre ligeledes velbeliggende lejligheder.

Det er måske nok billigere at gøre det på Mørksøvej, men ovennævnte forslag er meget bedre for Virklund. Det med synligheden fra Horsensvej af centret og især tilkørslen vil alt andet lige, blive fuldt så godt som ved Mørksøvej.


Ordet er ditMere Virklund