Tip os log ind

Byrådet i jule- og gavehumør

16. december 2017, 08.00

Jysk Park Julen er for de fleste mennesker en skøn tid, hvor mange af os benytter perioden til at gøre noget, vi normalt ikke foretager os: Nemlig at give gaver til familie og venner.

Således også det afgående byrod.

Anderledes kan undertegnede ikke fortolke pkt. 18 på mandagens dagsorden: Godkendelse af tidsbegrænset aftale vedr. drift af Jysk Park.

Silkeborg IF Invest A/S bevilges et vederlag på 1.815.000 kr. ekskl. moms, beløbet er momspligtigt og pålægges derfor moms ved opkrævning. SIFI A/S bliver herefter driftsherre, eller herre i eget hus om man vil, frem til 30. juni 2018, hvor der efter planen træder en ny driftsaftale i kraft efter endt EU-udbudsrunde.

Ikke noget dårligt vederlag holdt op mod den halvårlige stadionleje på 111.500 kr. + den halvårlige forrentning af SIFI A/S's indskudskapital på 70.000.000 kr. over den 30-årige lejeperiode. Slet ikke taget i betragtning at driftsherren SIFI A/S formodentligt slipper for tvister med primærbrugeren.

Gad vide om andre lejere i kommunale ejendomme kan opnå samme betingelse.

Apropos en ny driftsaftale pr. 01 juli 2018 kan jeg ikke dy mig for at fremkomme med en (øvhat?) forudsigelse eller en konspirationsteori alt efter temperament: Driftsherren vil også hedde Silkeborg IF Invest A/S efter 01. juli, 2018.

I Silkeborg kommune er vi nemlig gode til at udforme aftaler, således at kun een bestemt byder på opgaven. Det skete med parkeringskælderen under Torvet, og så vidt jeg husker også i forbindelse med arkitektopgaven vedr. stadion på Søholt, i hvert fald iflg. flere af Årstidernes konkurrenter. Handlen med Performers House og Kedelbygningen er også et eksempel på en art exceptionalisme. Min ønskeseddel for mødet d. 18 december:

En forkastelse af forslagene om grusgravning i Hjøllund og Drewsensvejs forlængelse samt en vedtagelse af SFs investeringsforslag vedrørende forsorgshjem i Silkeborg Kommune. Under alle omstændigheder ønskes alle god jul.


Ordet er ditMere Debat