Tip os log ind

Byfortyndning i Bryrup

03. september 2018, 13.25

Byudvikling Silkeborg Kommune har en politik for kommunens ejendomme, der går ud på, at ejendomme, der ikke er i brug, skal rives ned. Det er jo en god regel, for så slipper man for udgifterne til drift og vedligeholdelse. Det gør det også nemt for byrådet, for så slipper det for at tage stilling i de enkelte tilfælde.

Det har vi oplevet i Bryrup. SFO-bygningen midt i byen havde stået tom i nogen tid. Lokalt var der flere ideer til anvendelse. Ungdomshus, egnsarkiv eller mindre kontorfællesskaber. Boliger eller klublejligheder, hvis bygningen blev blevet sat til salg. Intet initiativ fra kommunens side. Selv ikke efter en henvendelse fra lokalråd/borgerforening. Borgerinddragelse er ønsket, når der skal skaffes belæg for en kommunal beslutning. Knap så meget hvis det kan koste penge.

I byrådet gik beslutningen om nedrivning glat igennem. Dog gjorde vores lokale byrådsmedlem opmærksom på det uheldige i den manglende lokale inddragelse i beslutningsprocessen. Men nu var jo beslutningen truffet og som borgmesteren sagde ved den lejlighed, var det yderst sjældent, at man revurderede en sådan beslutning! - Ikke at man ville.

I Silkeborg by fortætter man bymidten, har borgmesteren for nyligt sagt. I Bryrup fortynder man. Hvor er logikken?

Man sidder tilbage med en mærkelig smag i munden. Havde det ikke været rimeligt at undersøge alternative anvendelser? Hvorfor forsøgte man ikke at sælge bygningen? Hvad har nedrivningen kostet kommunen? Er det godt for udviklingen I Bryrup?

Men måske er sagen her kun generalprøven på Silkeborg Kommunes planer for udviklingen af Bryrup. Kommunen har lovet at plejehjemmet Birkebo om nogle år får samme tur.


Ordet er ditMere Debat