Tip os log ind

Busbetjening i hele Silkeborg Kommune

13. september 2018, 11.31

TRANSPORT Jeg vil hermed opfordre byrådet i Silkeborg kommune til at erkende og tage ansvar for, at borgerne i kommunen fortsat sikres rimelige muligheder for busbetjening i hele kommunen, således at vore børn og unge, vore erhvervsaktive, vore ældre og vore udsatte medborgere fortsat kan have muligheder for fælles transport.

Jeg vil samtidigt opfordre til nytænkning og udvikling, frem for afvikling.

Udnyt muligheder for samkørsel, gør eksisterende muligheder mere attraktive og synlige, kig frem mod ny teknologi, som førerløse køretøjer o.m.a., den tekniske udvikling står ikke stille.

Sæt borgerne i centrum - kom i positiv dialog, såvel internt som med andre myndigheder, som også har ansvar for, at borgerne har rimelige muligheder for fælles transport.

Stå sammen og brug kræfterne på løsninger - der er sikkert muligheder for, at de mange millioner, der i dag bruges på fælles transport kan anvendes mere effektivt.

At afskære hele bysamfund fra enhver form for fælles transport KAN ikke være løsningen.

Er der brug for flere penge til at løse opgaven?

5 mill. kr. yderligere i budget 2019 kan lukke mange huller.

Rimelige transportmuligheder er KERNEVELFÆRD, så set i det lys kunne det vel overvejes, om mindre væsentlige kommunale opgaver kunne nedprioriteres.

Jeg bidrager gerne med konkrete forslag, men mon ikke byrådet har vilje og evne til at finde de nødvendige midler?


Ordet er ditMere Debat