Tip os log ind

Brogade i politisk klemme

12. januar 2018, 17.00

viborg Når Økonomi- og Erhvervsrådet mødes for første gang, hvilket sker i næste uge, er et punkt om trafikplanen på den lange dagsorden.

I forbindelse med trafikplanen foreslår forvaltningen, at ombygninger af kryds og strækninger igangsættes på de mest ulykkesbelastede lokaliteter, idet investeringen i en ombygning skal ses i forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger, der knytter sig til ulykkerne.

I henhold til de senest opgjorte trafikøkonomiske enhedspriser for 2017 udgør de samfundsøkonomiske omkostninger ved en trafikulykke med personskade 6,8 mio. kr., mens en ulykke med materielskade alene udgør 0,7 mio. kr.

Flere trafikale ulykkesområder er allerede udbedret - blandt andet er der sket en forbedring af krydset Bjerrevej-Husbondvej mellem Rødkærsbro og Bjerringbro.

Men forslaget kommer imidlertid til at berøre i midtbyen, idet udviklingen omkring Brogade nu bliver kørt ind på en kommunal parkeringsplads, Forvaltningen foreslår nemlig, at en analyse af Brogade udsættes, idet der vurderes at være risiko for, at eventuelle ændringer trafikmæssigt nu kan kollidere med ønskerne for fremtiden på Brogade.

Det skyldes, at der i et tillæg til kommuneplan 2017-2029 »Temaplan for Bjerringbro« fremgår, at byrådet vil »understøtte midtbyens udvikling ved at omdanne to områder langs Brogade til nye midtbyområder. Med kommuneplantillægget tilføjes det i byskitsen, at byrådet vil understøtte dette mål ved at igangsætte et byfornyelsesprojekt, når der er økonomisk råderum til det«.

Herudover fremgår det af konstitueringsaftalen for byrådsperioden 2018-2021, at »der skal udarbejdes en helhedsplan for Bjerringbro«. ks


Ordet er ditMere Bjerringbro