Tip os log ind

Britiske tilstande i Skanderborg byråd

30. april 2019, 13.03

TRAGIKOMISK Så er plejehjemsdebatten igen blusset op. Senest med et forslag fra Anders Laugesen (V) om en bevarelse af Dalbogård i Gl Ry. I sig selv et prisværdigt forslag, hvis der er behov for pladserne, men selve behandlingen af forslaget er nærmest tragikomisk.

Forslaget blev først fremsat i socialudvalget, her blev det forkastet. Tre socialdemokrater stemte imod, tre fra Venstre for. Alternativet var fraværende. Så forslog socialdemokraterne i socialudvalget, at man skulle åbne plejehjemforliget og undersøge behovet for plejehjemspladser i kommunen. Her stemte Venstre imod og Socialdemokratiet for. Forslaget faldt.

Venstre fremsatte så forslaget om bevarelse af Dalbogård i økonomiudvalget. Her stemte alle imod undtagen Venstre. Flertallet vedtog at bede socialudvalget om at undersøge behovet for plejehjemspladser, her stemte Venstre så imod! Hvis der er nogle af de kære læsere, der er forvirret, er jeg ikke overrasket. Man kan næsten føle sig hensat til det britiske parlament under brexit, hvor debatten primært går ud på at genere den politiske modstander, mens selve sagen er gledet i baggrunden. Man kan næsten se det for sig; Den nye borgmester, der sidder for bordenden i økonomiudvalget, og råber: »Order ... order« for at styre medlemmerne.

Man kan grine over forløbet, men vores ældrepleje er et alt for alvorligt område til, at det fortjener en sådan sagsbehandling. Både Dalbogård i Gl. Rye og Søndervang i Låsby har i mange måtte leve med en usikkerhed om fortsat eksistens. Så kære byrådspolitikere, tag jer nu sammen og få undersøgt behovet for plejehjemspladser, så I har et ordentligt beslutningsgrundlag og få så taget de beslutninger, der skal til, så vi kan få ro på området. Det fortjener både ansatte og beboere på vores ældrecentre.


Ordet er ditMere Debat