Tip os log ind
Foto: Jakob Stigsen Andersen

Borgermødet om bjergets fremtid - demokrati?

16. februar 2019, 08.00

HIMMELBJERGET Skanderborg Kommune arrangerer borgermøde den 26. februar med overskriften: Hvad skal der ske på Himmelbjerget?

Medieomtalen rejser imidlertid nogle spørgsmål: Hvorfor er debatgruppen Folkets Bjerg ikke inviteret til at indgå med en stand? De repræsenterer trods alt over 1200 personer og kunne bidrage med alternative forslag og ideer.

Borgerforening, naturfredningsforening og turistforening er også aktører. Hvorledes skal disse grupper tilgodeses i den videre proces, således at alle hører hinandens overvejelser og input?

Hvorfor skal fire væsentlige temaer kun tildeles ca. 1½ times »borgerinddragelse« - svarende til 20 minutter pr. tema?

Hvorfor er der ikke afsat tid til plenum? Her kunne der ske en gensidig præsentation af temagruppernes ideer og konklusioner samt besvarelse af evt. spørgsmål fra salen.

Hvorfor vil byrådet ikke have et bredt ejerskab i befolkningen til Himmelbjergområdets nødvendige men forhåbentlig skånsomme forskønnelse ?

Området Himmelbjerget med tårnet er det smukke symbol for begrebet dansk demokrati. Vi skal værne om begge dele.

Apropos demokrati og borgerinddragelse. Det virker ikke demokratisk, at man skal tilmelde sig på nettet til et borgermøde med afgivelse af personlige oplysninger. Samt at man i henhold til kommunens betingelser kan nægtes adgang, hvis modtaget bekræftelse på e-boks eller e-mail ikke medbringes.


Ordet er ditMere Debat