Tip os log ind

Bilen - statens præmiemalkeko

17. december 2018, 11.37

AFGIFTER Af et dugfrisk svar fra skatteministeren fremgår, at statskassen i 2017 scorede 52,4 milliarder kroner i afgifter og moms fra de danske bilister. Heraf vedrører 20 milliarder registreringsafgift og 10 milliarder fra ejerafgift, mens afgifter og moms på brændstof indbringer 14 milliarder kroner. Dertil kommer en række øvrige afgifter og momsindtægter fra bilisterne.

Omregnet til 2019-niveau er de årlige indtægter fra bilisterne faktisk 55,6 milliarder kroner. Bilen er dermed statens præmiemalkeko.

Det er meget store tal, specielt i lyset af, at kun en lille del af de mange indtægter bruges på anlæg og drift omkring det bilisterne har behov for, nemlig gode, fremkommelige og sikre veje.

En god bid af pengene går til finansiering af den dyre togdrift, mens rigtig mange bilmilliarder går til finansiering af velfærd og andet på finansloven.

Til gengæld har vi en del alvorlige hængepartier på vejnettet landet over. Herunder en række påtrængende projekter, hvor der foreligger både anlægslov eller VVM-undersøgelse, men ingen finansiering. I det lys vil det være rettidig omhu, at vi i de kommende år kanaliserer en lidt større del af de mange milliarder fra bilisterne over til investeringer i bedre veje, så vi bekæmper trængsel og sikre bedre sammenhæng samt vækst i hele Danmark.

Vi har i de senere år afsat enorme beløb til investering i jernbanen. Nu er det vejenes tur. Lad os få lavet en bred politisk aftale om en masterplan for nødvendige investeringer i vejnettet, cyklisme, trafiksikkerhed, og bekæmpelse af vejstøj frem mod 2030 - med tilhørende holdbar finansie-ring.


Ordet er ditMere Debat