Tip os log ind

Bevar vores hospital og nedlæg regionerne

16. april 2019, 12.40

REGIONSHOSPITALET I den forgangne uge har to socialdemokrater skrevet læserbreve med det formål at forsikre os om, at regionen er en garanti for vores lokale hospital. Regionsrådsmedlem Henrik Fjeldgaard medgav mig dog, at det er korrekt, at der ikke er prioriteret nye midler til vores lokale hospital i den nye hospitalsplan, der dækker årene 2019-2027. Det synes Henrik Fjeldgaard er ærgerligt. Ja, det må man nok sige. De fleste vil nok se et investeringsbudget på 0 (nul, ingenting) i otte år som et tegn på en afvikling. Og det synes jeg vil være ærgerligt, ja faktisk rigtigt ærgerligt.

Senere på ugen skriver regionsrådsformand Henrik Kühnau, at han har forhindret embedsmændenes forslag om at lukke akutklinikken i Silkeborg. Regionsrådsformanden hævder, at han tog forslaget af bordet, da han mente, at det var et dårligt forslag. I Midtjyllands Avis den 20. august 2018 er regionsrådsformanden citeret: »Men i løbet af ugen forhørte jeg mig hos de forskellige politiske partier og kunne fornemme, at forslaget ikke faldt i god jord. Derfor valgte jeg at tage forslaget helt ud af spareforslaget«. Citatet kan nemt tolkes derhen, at det nærmere var fordi, der ikke var flertal for lukkeforslaget, end at det var et dårligt forslag i regionsrådsformandens optik. Men her kvitterer jeg selvfølgelig, hvis regionsrådsformanden tog forslaget af bordet, fordi det var et dårligt forslag, som han nu siger. Det kan jeg kun være enig i.

Det eksisterende regionsråd har en demokratisk slagside i forhold til vores kommune, idet kun et medlem, nemlig socialdemokraten Henrik Fjeldgaard, har bopæl i kommunen. Altså kun et ud af 41 medlemmer. Heldigvis har vi også min partifælle, ledende overlæge Ulrich Fredberg, Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg til at repræsentere os. Men to ud af 41 er altså lidt op ad bakke, hvad den vedtagne investeringsplan for 2019-2027 for hospitalet i Silkeborg da også indikerer.

Værre ser det ud i Struer, Skanderborg, Samsø og Syddjurs, som slet ikke har politikere i regionsrådet. På den måde vil det være et demokratisk fremskridt med de nye sygehusfællesskaber, hvor alle kommuner vil være repræsenteret. Med sygehusfællesskaberne får vi mere direkte indflydelse på de nære forhold, og det er der brug for. Bevar vores hospital i Silkeborg - og nedlæg regionerne.


Ordet er ditMere Debat