Tip os log ind

Bevar Allinggård Sø og den smukke natur i området

25. august 2018, 08.00

Naturværdier Jeg læste forleden den fine artikel i Midtjyllands Avis om nedlæggelsen af Allinggård Sø, hvor man med én stemmes flertal ville nedlægge søen. Alle os, der bor i nærheden af søen, vil ikke have søen nedlagt og dermed få ødelagt den meget smukke natur i området, og slet ikke, når man kan klare problemet ved at lave et stryg, så fiskene frit kan passere, og man fortsat kan producere strøm.

Hvis man nedlægger søen, vil vandstanden i Alling Sø og Hinge Sø sænkes væsentligt, med alvorlige følger for de to søer.

For mange år siden sprang dæmningen ved Allinggård Sø. Søen forsvandt, efterladende sig en mudderpøl. Der er endnu mennesker på egnen, der husker denne katastrofe og kan fortælle om følgerne for Alling Sø.

Vi er her i et meget historisk område med Alling Kloster m.m., det må I ikke ødelægge.

Vil I godt se på sagen endnu engang i respekt for stedets historie og beboerne i området.


Ordet er dit



Mere Debat