Tip os log ind

Åbenhed er demokratiets salt

09. december 2017, 08.00

Efter valget Så fik Silkeborg Kommune et nyt byråd.

Næsten halvdelen af ansigterne på gruppebilledet vil være skiftet ud ift. det fra december 2013. Derimod er der meget små udsving i styrkeforholdene partierne i mellem.

Borgmesteren hedder stadig Vindum, da resultatorienteret forhandlingsteknik viste sig at trumfe procesorientering under konstitueringsforhandlingerne.

Og så nok også lidt takket være Foreningen til Valg af Vindum. Jeg erindrer mig ikke en så massiv PR indsats i lokalområdet, især ikke i det lokale næsten-nyhedsmonopol.

Egentligt pudsigt at MJA gik så voldsomt i rette med Jarl Gorridsen for det uskyldige banner på »Dispensations-Birchs« grund, når der ikke sættes spørgsmålstegn ved semianonyme bidrag i femciffersklassen til Foreningen til Valg af Vindum og en plads i økonomiudvalget til foreningens formand.

Uanset at metoden med »småhemmelige« donationer efterhånden er anerkendt i flere kredse, kan lukkethed give grobund for konspirationsteorier. Ikke mindst efter omfordelingen af kompetenceområder.

Nu vil nogen nok hvisle, at jeg er misundelig, hvilket er en ren tilståelsessag. Det bliver den demokratiske proces bare ikke mere gennemskuelig af.

Åbenhed er demokratiets salt.

Apropos åbenhed så er de nye udvalg sammensat på en måde så borgmesteren næppe kommer ud for ubehagelige overraskelser.

Fx bliver det nok ikke igen nødvendigt, at en udvalgsformand sender en sag i byrådssalen, fordi han er havnet i mindretal i sit udvalg, for dernæst at bede om at få den tilbage pga en teknikalitet, for så atter at måtte sende den i salen for at få vedtaget, at det er vigtigere at grave grus frem for at områdets øvrige beboere kan nyde områdets relative fred og ro. At der i området er særlige drikkevandsinteresser spiller åbenbart ingen rolle.

Nærlæsning af diverse referater i forbindelse med ovenstående efterlader undertegnede med en følelse af at have læst et afsnit af »Javel hr. Minister«.

At der er ændret på antallet af udvalg og disses kompetenceområder får nok ikke større betydning, men jeg er villig til at lade mig overraske. Et rar overraskelse vil være, at de nye formænd for Kultur, Fritid og Idræt (med særligt ansvar for svømmefaciliteter) og Socialudvalget satte sig for at inddrage handicapsvømmerne i forbindelse med udformningen af det nye svømmecenter på Søholt. Specielt hvis byrådet fastholder lukning af Nordvestbadet.

Byrådet skal ønskes held og lykke og god arbejdslyst. Valgkampen viste, at der, trods de små udsving på valgdagen, er nok at tage fat på.


Ordet er ditMere Debat