Tip os log ind

Begræns MTB-kørsel i Naturstyrelsens skove

19. februar 2019, 12.28

MOUNTAINBIKE Med planerne om en bikerpark i Øster Kejlstrup Plantage og området ved Cirkuspladsen samt en kommunal bevilling på 2,2 mio. kr. til projektet, er der næppe nogen tvivl om, at der fra kommunens side satses benhårdt på, at gøre MTB-aktiviteterne til den primære attraktion i Outdoor-strategien. Det forlyder samtidig, at projektet allerede er forhåndsgodkendt og omtales på Visit Silkeborgs hjemmeside, som var det en realitet.

Når jeg som brugerrådsrepræsentant får henvendelser eller taler med folk, kommer det ofte til udtryk, at mange føler sig utrygge over især den massive og tiltagende tilstedeværelse af MTB-ryttere, der dagligt færdes især på NST Søhøjlandets arealer. Ikke mindst den høje fart og manglende hensyntagen til skovens øvrige gæster, giver anledning til bekymring og manglende lyst til at færdes på arealerne.

Man føler simpelthen, at MTB-kørslen helt har overtaget skovene

Generelt er det opfattelsen, at MTB-kørsel efterhånden har fået et omfang som gør, at mange ikke længere har lyst til at færdes på arealerne og i stedet søger fred, ro og tryghed i de omgivende private skove.

Der køres stort set overalt, både dag og nat og spor opstår, hvor der ikke tidligere var spor. Reglerne for cykling i skovene respekteres ikke. Derudover cykles der også på steder, hvor cykling ikke er tilladt.

En yderligere regulering af MTB-aktiviteterne på Søhøjlandets arealer forekommer nødvendig

Hvis man ser på befolkningstilvæksten over et længere perspektiv, er der p.t. et politisk ønske om en tilvækst på 1000 indbyggere om året i de næste 10 år Såfremt denne tilvækst bliver en realitet, er der næppe tvivl om, at dette vil medføre et øget pres på NST Søhøjlandets arealer samt de kommunalt ejede skove.

For på længere sigt at kunne imødegå konflikter mellem MTB-kørsel og skovenes øvrige brugere synes det påkrævet, at der f.eks. udlægges vandreruter, vildtlommer for dyrelivet og områder hvor MTB-aktiviteter ikke er tilladt.

En opgørelse fra Naturstyrelsen (2017) viser, at antallet af mountainbike-ryttere i de statsejede skove og andre naturområder er vokset med 15-20 pct. om året siden 2013. Antallet har nu nået et sådant omfang, at det udgør et problem, mener flere danske naturforeninger.

Der bliver således flere mountainbike-ryttere i de danske skove, men det har negative konsekvenser for naturen, når de ikke følger reglerne.

Det er utroligt vigtigt, når man planlægger MTB-ruter og samtidig forsøger at tiltrække flere mountainbikers, at man gør det de rigtige steder. Ruterne skal ikke lægges i områder, hvor der er akut truede, sjældne og sårbare beskyttelseskrævende fugle- og pattedyrearter, grævlinge-grave eller andre naturværdier.

Udfordringen er altså at få plads til både rovfugle, rådyr og stilfærdige skovgæster og også friluftslivet i skikkelse af mountainbikers. Løsningen kan være zonering, hvilket betyder, at der er områder, hvor dyrelivet har fortrinsret, og så er der andre steder, hvor man kan have fritidsaktiviteter som mountainbikes, foreslår DOF. Det duer ikke, at alt er samlet på et sted.

DOF opfordrer til, at der ved hjælp af zonering i statsskovene sikres væsentlige områder med stillezoner, hvor dyrelivet og de mere fredelige rekreative aktiviteter kan få fred og ro, mens der i andre skovområder gives muligheder for de særligt forstyrrende aktiviteter. På den måde kan man bedre tilgodese både menneskers, fugles og dyrs behov, mener DOF.

Man kan ikke både have sårbar biodiversitet, forstlig aktivitet og sportsbegivenheder som mountainbikeløb og orienteringsløb i de samme skovområder. Man bør dele skovene bedre op, så der bliver plads til både skovens dyreliv og diverse sportsaktiviteter.

Som et led i Naturpakken bliver over 150 natur- og friluftsprojekter i de kommende år ført ud i livet i statens skove og andre naturområder. P.t. anlægges der et nyt MTB-spor i Vesterskoven i Silkeborg.


Ordet er ditMere Debat