Tip os log ind

Anne Lund manipulerer!

31. maj 2018, 11.38

Tange sø Den 26. maj skrev Anne Lund fra Silkeborg et indlæg her i avisen, hvor hun opfordrer til, at »man« tømmer Tange Sø for vand, reetablerer Gudenåen i sit gamle løb og omdanner Tangeværket til et museum.

Det er en helt legitim holdning at have til tingene. Synspunktet deler hun med Danmarks Naturfredningsforening og Foreningens til nedlæggelse af Tange Sø. Og ingen andre.

Men selvom man hylder et ekstremistisk synspunkt og brænder stærkt for sin sag, har man ikke fået ret til at servere udokumenterede påstande over for Midtjyllands Avis' læsere.

For det gør Anne Lund. Hele fire gange i sit indlæg:

1) Tange Sø er om sommeren 5-10 grader varmere end åvandet, får vi at vide. Positivt forkert. I 1998 indgik Gudenaacentralen/Tangeværket aftale med Levnedsmiddelkontrollen i Viborg om at måle vandkvaliteten før søen, i søen og efter søen, herunder vandtemperaturen. Gentagne målinger viste minimale temperaturstigninger nedstrøms Tangeværket (under 1 grads celsius), selv i de allervarmeste somre.

2) Hvert år dør laks, ørreder og ål, der forsøger at komme igennem passagen: Tja, bum-bum. At enkelte individer dør af en eller anden grund under ned- eller opvandring ved Tangeværket, kan jo ikke afvises. Men Anne Lund vil have os til tro, at der er tale om en årligt tilbagevendende massakre. Men sådan forholder det sig jo slet ikke.

3) Den høje vandtemperatur fører til øget grødevækst nedstrøms Tangeværket: Nej, Anne Lund. Den megen grøde i Gudenåen både opstrøms Tangeværket og nedstrøms skyldes den megen sollys, der når ned til åbunden - fordi vandet er krystalklart, og det er det på grund af vandremuslingens hærgen.

4) Fiskene lider af stress og svampeangreb: Jo, laks og ørreder får af og til svamp, mens de opholder sig i ferskvand. I Gudenåen og i andre åer. Årsag: Svækket immunforsvar i forbindelse med parring og gydning. At fiskene generelt lider af stress nedstrøms Tangeværket er helt nyt for mig. Så Anne Lund: Hvor ved du det fra?

Anne Lunds påstande om vandkvalitet, vandtemperatur og fiskedødelighed i Gudenåen er hørt mange gang tidligere i løbet af det 30 år lange »søslag«. De er blevet gendrevet alle sammen mange gange siden slutningen af 1990'erne. Men det anfægter åbenbart ikke Anne Lund.


Ordet er ditMere Debat