Tip os log ind
Onsdag den 29. august, kan man få større kendskab til området ved Sejs Hede. Her fotograferet med Himmelbjerget fjernt i baggrunden.

Aftentur på Sejs Hede

20. august 2018, 10.50

Sejs-Svejbæk Onsdag den 29. august arrangerer Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening en aftentur på Sejs Hede samt Sindbjerg og Stoubjerg. Turen ledes af Lars Nygaard, der har mange års erfaring som naturvejleder ved Aqua Sø- og Naturcenter, og Karen Boe, tidligere inspektør ved Museum Silkeborg.

Stednavnene Sindbjerg og Stoubjerg fortæller noget om tidligere tiders brug af området. Det vil der også blive fortalt om på turen samt om hedens opståen, hvem der boede på heden, hvordan den plejes i dag og om fredningen af området.

Det bliver også lejlighed til at snakke om vegetationen i området - lyngen tyttebærris, blåbærris, mosser, laver, mange arter af græsser m.v..

Deltagerne mødes på p-pladsen »Sindbjerg Stoubjerg« ved Borgdalsvej. Tilmelding til formanden.


Ordet er ditMere Sejs-Svejbæk