Tip os log ind

Afbalanceret byudvikling ønskes

23. april 2019, 11.16

UDVIKLING Selvfølgelig er det nødvendigt, at Silkeborg Kommune arbejder for, at der kommer nogle stabile skatteydere til kommunen, så dens skatteyderfinansierede velfærd kan opretholdes.

Og selvfølgelig er det også klart, at tilflytterne skal tilbydes nogle boliger at bo i. Det er selvfølgelig også klart at bygherrer og investorer ikke skal have patent og monopol på, hvordan byudviklingen skal arte sig. Fint nok, at nogle vil investere i vores kommune, men det må selvfølgelig også stå klart, at det er byrådet med de folkevalgte lokalpolitikere, der i gensidig dialog med lokalbefolkningen sætter rammerne for den lokale byudvikling, - selvfølgelig gerne i samråd med bygherrerne. Man må finde balancen mellem enten at gå byggeamok eller sætte alt i stå.

Når Silkeborg Kommune skal være bæredygtig i forhold til byens udvikling, kræver det både en myndig, men også nænsom hånd på rattet. Hvis silkeborgenserne skal kunne se sig selv som en naturlig del af deres by Silkeborg, er der ganske enkelt brug for en mere forankret lokalpolitisk regulering af byudviklingen.

Derfor synes jeg også, at partier som SF og Socialdemokratiet burde komme mere frem på banen - i stedet for mere eller mindre stiltiende at acceptere den nuværende blinde liberaliseringspolitik på byggeområdet. Den øgede markedsgørelse, som vi ser i disse år, er mere begejstret for kvantitet frem for kvalitet. Derfor er det nødvendigt med et solidt modspil fra lokalpolitikere og borgere for at dæmme op for en bæredygtig byudvikling.

Bæredygtighed handler ikke bare om grøn omstilling - men også om hvordan vores kommune som helhed får et afbalanceret udtryk, der jo netop kunne virke tiltrækkende på de potentielle tilflyttere, som der er så stor kamp om at få fat i. Jeg tror derfor, at tilflyttere foretrækker at flytte til en kommune, der er i balance med sig selv frem for en kommune, der lider under blind byggevækst.


Ordet er dit