Tip os log ind
Marianne Sørensen og Torben Krath fra Brockstedt-Kaalunder er glade for rækken af tilbud og arrangementer, som InnovationSilkeborg præsenterer, lige som advokatfirmaet også får hel konkret bistand fra InnovationSilkeborg i forbindelse med et igangværende projekt.
Foto: Juul Fotografi

Advokater har også brug for at blive udfordret

Brockstedt-Kaalund var blandt de første til at melde sig ind i InnovationSilkeborg. Advokatfirmaet nyder både godt af erhvervsnetværket samt kombinationen af arrangementer og konkrete innovations-værktøjer
21. august 2018, 09.36

Det var en blanding af nysgerrighed og interesse, der fik advokat og partner Torben Krath fra advokatfirmaet Brockstedt-Kaalund i Silkeborg til, som en af de første virksomheder, at blive medlem af InnovationSilkeborg for knap to år siden. Og det har lige fra start været en rigtig god oplevelse.

- De har været gode til at lave nogle rigtig spændende og interessante arrangementer med nogle gode oplægsholdere. Det har været spændende for mig at blive udfordret på forskellig måde, uden at jeg kan sige, hvad det lige giver mig i forhold til vores virksomhed, andet end at det giver mig noget som person, siger Torben Krath, der blandt andet har fået udfordret - eller udvidet - sine grænser og sansninger med øvelser som at skulle tegne sig selv, eller have en fugleedderkop på hånden eller at sidde overfor en person, hvor begge kigger hinanden i øjnene i lang tid.

Det er øvelser, der ligger langt fra det ellers normalt meget konservative fag, branche og arbejdsmiljø, som advokater til daglig færdes i, og hvor forandringer og det sanselige eller følelelsesmæssige nærmest instinktivt betragtes med stor skepsis.

- Vores branche er jo en garant for noget, der er solidt og stabilt. I sidste instans er vi med til at beskytte demokratiet, vi er med til at beskytte folk mod overgreb, også når det er det offentlige, der går for langt. Derfor kan vi ikke være alt for eksperimenterende, men omvendt kan vi også have brug for at blive skubbet til og åbne os, siger Torben Krath, der fagligt blandt andet er specialist på det erhvervsretlige område, og alene på den baggrund giver det også god mening for ham at deltage i de netværk, som InnovationSilkeborg tilbyder, fordi han på den måde møder et bredt og meget forskellig udsnit af erhvervslivet.

Samtidig oplever han innovation som et godt mix af både noget ukonkret og reflekterende og så nogle helt konkrete redskaber, som man kan bruge i sin virksomhed.

Det sidste gør advokatfirmaet da også brug af. For man arbejder i øjeblikket med at indføre lean-arbejdsgange i enkelte afdelinger, og her får man bistand fra InnovationSilkeborg til at gennemføre projektet. Formålet er at se, hvordan man bedst kan forenkle og effektivisere nogle konkrete arbejdsgange, hvorefter man så kan overveje at indføre lean i andre afdelinger også.

Udover Torben Krath deltager også advokat og associeret partner Marianne Sørensen i en del af Innovation- Silkeborgs tilbud og arrangementer. Hun har blandt andet taget innovator-uddannelsen, og det oplevede hun som et rigtig godt forløb.

- Det er godt at få tankerne sporet ind på innovation. Vores brancher bliver også udfordret af nye teknologier, og vi må have øjnene åbne for nye muligheder. Det er vigtigt ikke at føle sig skræmt af alt det nye, men tværtimod at arbejde med at finde ud af, hvordan de nye teknologier kan bruges, og hvordan de kan passe ind, siger Marianne Sørensen, der blandt andet henviser til, at alle innovationseksperter peger på, at ny teknologi i løbet af nogle år vil overtage en række arbejdsopgaver, der i dag klares manuelt.


Giver et godt netværk

Marianne Sørensen ser dog først og fremmest de nye netværk, som den største gevinst for hende ved at deltage i InnovationSilkeborg.

- Det er en stor fordel at komme til at kende det lokale erhvervsliv, og at de kommer til at kende os. Det har nok også været en overraskelse for nogle af dem, at vi som advokater kan finde på at deltage i noget så anderledes som innovation, og at vi også har mod på at blive udfordret. Vi har også brug for at tænke ud af boksen, siger Marianne Sørensen.

Advokat-gerningen er da heller ikke altid så firkantet og skarpt juridisk defineret, som det ellers er den gængse opfattelse udenfor de juridiske kredse. For eksempel arbejder Torben Krath også som mediator-advokat, hvor det handler om undersøge, om parterne kan finde frem til et fælles resultat i stedet for at tage et juridisk slagsmål.

- Selvom jeg er advokat, så synes jeg ikke altid, at den bedste løsning nødvendigvis skal findes juridisk. I nogle tilfælde kan det være bedre at tale sammen end at positionere sig. Og man kan vel godt sige, at mediation er innovativt i forhold til det stive retssystem. Det giver en udvidet og bredere mulighed for at finde en fælles løsning, som ikke er mulig, når man først står overfor en dommer, der skal afgøre en sag, siger Torben Krath.


Brockstedt-Kaalund

Er et advokatpartnerselskab, der er ejet af syv partnere. Der er 65 medarbejdere, heraf 55 på hovedkontoret på Godthåbsvej i Silkeborg og de øvrige på firmaets kontor i København.

Har de seneste fire år haft en årlig bruttofortjeneste (fortjeneste før fradrag af omkostninger incl. lønninger) på mellem 34-40 millioner kroner.

Ordet er ditMere Erhverv