Tip os log ind
Ældre har bedre styr på Digital Post end deres yngre medborgere.

90 procent af kommunens post er nu digital

Favrskov Kommunes ældre er flittige brugere af digital post. Mange unge glemmer at tjekke den digitale postkasse
18. november 2015, 10.53

Favrskov Fem år efter, at Favrskov Kommune tog hul på at benytte digital post er knap 90 procent af kommunens post blevet digitalt. Det er ikke kun de administrative afdelinger, der sender digitalt - også skoletandplejen, skolerne og ældreområdet sender langt den største del via digital post.

Under 10 procent af borgerne i kommunen er fritaget fra digital post - og det er typisk borgere over 75 år. Men faktisk er det kun under halvdelen af de 75-84-årige, der har sagt nej tak til at modtage deres post digitalt.


Hjælp af frivillige

Det flotte resultat skyldes ikke mindst de ældre selv, som har vist stor interesse i at få styr på de nye digitale arbejdsgange. Men det skyldes også de mange frivilliges hjælp og datastuernes ihærdige indsats, som alle har hjulpet med oplæringen af de ældre medborgere.


Unge glemmer postkassen

Faktisk er det nu de unge, som skal til at lære den digitale postkasse bedre at kende. For når man bliver 15 år, får man automatisk oprettet en postkasse.

Men ofte er det første post, der dumper ind information om optagelse på en videregående uddannelse. Så der går ofte nogle år, inden postkassen rigtig bliver taget i brug.

Det er dog ikke alt, der kan sendes via digital post. Derfor vil man stadig opleve postomdelte breve - blandt andet når man har bestilt et nyt pas.


Ordet er dit