Tip os log ind
Fra ægteskabets første dag har Aase og Niels Jørn Pedersen været hinandens nærmeste medarbejdere.

60 års ægteskab som sikker ramme om livets glæder og sorger

Aase og Niels Jørn Pedersen var gennem mange år forpagterpar i Thorning præstegård. Senere drev de eget landbrug ved Frederiksdal, og fredag kan de fejre diamantbryllup på ejendommen i Stenrøgel, hvor de nu bor
09. maj 2019, 13.00

DIAMANTBRYLLUP Fredag den 10. maj oprinder en af de store mærkedage i Stenrøgel, når det tidligere forpagterpar i Thorning præstegård, Aase og Niels Jørn Pedersen, kan fejre, at de har været gift i 60 år.

Aase og Niels Jørn overtog præstegårdsforpagtningen i Thorning i forbindelse med giftermålet i foråret 1959, og de etablerede således deres første fælles hjem i præstegårdens forpagterbolig. Her satte de i løbet af ægteskabets første 15 år en flok på fire børn i verden, en datter og tre sønner, og forpagterfamiliens tilværelse i Thorning præstegård udspandt sig i nær tilknytning til sognepræsten og hans familie omkring den fælles gårdsplads samt til livet i det omgivende bysamfund i Thorning.

I de første mange år var det pastor Frank og fru Frank, som udgjorde det nære samhørighedsled, siden kom familien Langballe til, og i begge tilfælde var der tale om et godt, gensidigt og vellidt naboskab, som rakte ud over den blot daglige omgang. Diamantbrudeparret betegner samstemmende årene i Thorning præstegård som nogle af deres lykkeligste år.

Op gennem 1970'erne løb tiden imidlertid fra et landbrug med husdyr i bymidten, og lokale myndigheder traf beslutning om at nedlægge præstegårdens husdyrbrug og omdanne forpagterboligen til museum for digterpræsten St. St. Blicher og hans samtids egn.


Landbrug ved Frederiksdal

Aase og Niels Jørn måtte da ved nytårstide 1976 sammen med de fire børn fraflytte præstegården og etablere sig et nyt sted. Stedet fandt de i Neder Frederiksmose ved Frederiksdal, hvor de erhvervede en gårdejendom med et jordtilliggende på godt 50 tdr. land.

Fra ægteskabets første dag var Aase og Niels Jørn hinandens nærmeste medarbejdere, både når dyrene skulle fodres, roerne hakkes og høsten i hus. De drev et tidstypisk, alsidigt landbrug med en besætning, som over årene både omfattede heste og grise, køer og får samt høns, hund og kat, og produktionens råvarer fra såvel stald som urtehave forvandledes i bryggers og køkken under kyndig hånd til fødevarer for den stadigt voksende familie.


Tilbage til fødehjemmet

Diamantbrudeparret stammer begge fra Thorningegnen, han fra Bøgild, hun fra Stenrøgel, og efter hendes gamle forældres død afhændede de gården i Neder Frederiksmose og overtog hendes fødeejendom. Ved årtusindskiftet flyttede Aase og Niels Jørn da hjem til Stenrøgel, hvor hendes fædrene slægt har haft hjemme, siden den kom til stedet som hedekolonister i 1811.


De lange ægteskabers hjem

I årene efter overtagelsen lod Aase og Niels Jørn den gamle ejendom gennemgå en gennemgribende renovering, og de hvidkalkede bygninger genskabtes i deres oprindelige stil med strå på taget, småsprossede vinduer. Indendøre reetableredes de små stuer med massive planker på gulvet samt bræddeloft over de synlige loftsbjælker - alt udført i en sikker fornemmelse for stedets arkitektur og iboende værdi, så den beskedne hedeejendom i dag fremstår som en idyllisk lille perle i landskabet. Hjemmet i Stenrøgel er desuden de lange ægteskabers hjem. Således fejrede også Aases bedsteforældre her i 1954 diamantbryllup, mens Aases forældre blot var otte måneder fra ligeledes at opnå den store mærkedag inden faderens død i foråret 1993. I forlængelse heraf må imidlertid også nævnes, at Niels Jørn er den tredje i rækken blandt sine søskende, som opnår at fejre diamantbryllup.

Efter at være flyttet til Stenrøgel fungerede Niels Jørn i godt en halv snes år som afløser for graveren ved den nærliggende kirke i Grathe.

Aase har arvet sin mors håndelag for finere håndarbejde, og indtil øjnene for få år siden begyndte at svækkes af tiltagende forkalkning fandt hun i mange timer beskæftigelse dels ved kniplebrættet, dels med nål og tråd med hvilke hun har fremstillet et utal af duge, lyseduge og bordløbere i engelsk og venetiansk broderi. Det fine håndarbejde er også kommet kirken i Grathe til gavn; her har hun både broderet alterdugen samt en fjerdedel af det store tæppe foran alteret.


Den største sorg

Aase og Niels Jørn har altid formået at skabe et hjem for dem selv og familien dér, hvor omstændighederne nu engang lod dem sætte bo og have hjemme, og således har de 60 års ægteskab i sig selv udgjort den sikre ramme om de glæder og sorger, der naturligt følger med et langt samliv. Men den største sorg i livet indtraf for fire år siden, da Aase og Niels Jørn i påsken 2015 uventet mistede deres ældste barn og eneste datter.

Diamantbrud og -gom er i dag henholdsvis 81 og 83 år, og trods de skavanker, som naturligt følger med alderen, er begge ved forholdsvis godt helbred og klarer selv de daglige gøremål i hus og have med god hjælp fra den yngste søn, som endnu ikke er fløjet fra reden.

Diamantbrylluppet i Stenrøgel fejres under private former omgivet af den nærmeste familie.


Ordet er ditMere Navne