Tip os log ind

Hvem skal nu betale?

08. november 2018, 11.10

FODBOLDVOLD Hvis jeg sparker en bule i min nabos bil, vil jeg forhåbentlig blive dømt for hærværk og samtidig få et erstatningskrav for de udgifter, jeg har forvoldt.

Hvis jeg smider en brosten ind ad vinduet til en forretning, vil jeg også få en straf. Samtidig vil jeg blive dømt til at betale for en ny rude, håndværkerlønnen, timeløn til rengøringspersonalet samt øvrige udgifter, som min bevidste handling har forvoldt.

Men hvis jeg begår kriminalitet på en dag, hvor Brøndby spiller mod FC København, og kriminaliteten rettes mod politifolk og politiets biler, skal jeg ikke erstatte de udgifter, jeg har forvoldt.

For mig virker det ganske uforståeligt. Weekendens optøjer illustrerer ganske godt, hvad vi taler om.

Hvorfor skal danske skatteydere betale for, at vort politi skal bruge tid på denne bestilte underholdning? Hvorfor skal man ikke under disse omstændigheder selv betale for det tab, man bevidst påfører samfundet - i øvrigt i en tid, hvor politiet dårligt har tid til helt sædvanlige politiopgaver?

Normalt lader vi i Danmark ikke forbryderen betale for politiets eller for den sags skyld dommerens løn. Det er »udansk«, siger nogle. Og ja, det har vi ikke tradition for. Men den tradition burde vi måske indføre.

Jeg har derfor anmodet Justitsministeriet om at redegøre for, hvilke muligheder der er - eller kan blive - for at lade uromagerne selv betale for den politistyrke, som man i realiteten »bestiller«. Modsat mange andre forbrydelser kender man helt nøjagtig samfundets reaktion (stor udrykning) og samfundets udgifter (stor politiudgift og ødelagte biler mv.).

Så er det vel ikke anderledes, end at den, der bestiller musikken, også kommer til at betale.


Ordet er ditMere Debat