Tip os log ind

Værdiskred!

10. september 2018, 12.48

Hamskifte Mette Frederiksen har ændret Socialdemokratiet med en hastighed, der får mange til at tabe pusten. I 2015 ville fru Frederiksen placere Socialdemokratiet »til venstre for midten« - med solidaritet, internationalt samarbejde og humanisme. Det var den gang.

Efterfølgende har der været tilløb, men under sommervarmen blev hamskiftet tydeligt. Nu hedder S-politik ja tak til: Kollektivstraf, forhøjet straf til udvalgte grupper, indespærring af børn, accept af at børn holdes adskilt fra forældre, danske fædre og mødre skal fortsat kunne adskilles og udvises, og det har ingen betydning at være selvforsørgende og velfungerende. Det er blot nogle af de nye holdninger S har indtager - helt på linje med DF's og tilmed vil Mette Frederiksen bruge DF til at bære politikken igennem.

Radikale Venstre mener ikke, at vi skal tage imod alle! Vi skal behandle mennesker ordentligt, og vi skal beskytte flygtninge. Vi ved fra dagligdagen, at der er mange, der biddrager til det danske samfund, på uvurderlig vis. Vi anerkender, at der er problemer, og opgaver der skal løses. Kriminelle og forstokkede mørkemænd har vi ingen brug for, og de har ikke noget at gøre her.

Der skal samarbejdes, men Mette Frederiksen glemmer, at det er en statsministerkandidats opgave at samle et flertal - ikke at skubbe væk.

S er naturligvis i sin gode ret til at vælge hvilken som helst politik. Vi har retten til at sige nej tak til at støtte Mette Frederiksen som statsminister, med den politik der lige nu lægges for dagen.

Det er vælgernes valg. Radikale Venstre viser en anden vej, hvor reelle problemer skal løses. Ikke hvor symbolpolitikken fylder det meste. Det er utroligt, at fordi der er nogle ganske få personer, der ikke vil give hånd og 50 kvinder med burka - at de spørgsmål kan optage hele det politiske felt. Hvorfor er det ikke spørgsmål, som har betydning for hele befolkningen, der fylder:

Hvilke nye mål sætter vi for grøn omstilling?

Hvordan opfylder vi FN's verdensmål?

Hvordan sikrer vi en bedre ældrepleje?

Hvordan behandles børn og unge, så alle får en uddannelse?

Hvordan får vi mere natur, rent drikkevand og hjælper landbruget? - for blot at nævne nogle virkelige problemer.

Radikale Venstre er altid klar til at tage ansvar - også når der skal træffes svære beslutninger, men for os er det politikken og retningen der tæller, ikke navnet på statsministeren.

Vi vil være med til at løse virkelige problemer, derfor stiller jeg op til Folketinget.

Fremtiden kan formes, vil du hjælpe med?


Ordet er ditMere Debat