Tip os log ind

Danmark skal have en klimalov

20. august 2018, 12.47

KLIMAINDSATS Det er sådan i dag, at selvom vi har vedtaget klimamål i Folketinget, så er de mål ikke juridisk bindende. Derfor kan Folketinget i dag ignorere klimamålene, hvis der er flertal herfor. Sådan skal det ikke være i fremtiden. For at redde verden og gøre Danmark fri for de mest voldsomme klimaforandringer, så har vi brug for en ambitiøs klimaindsats.

Derfor skal vi have indført en bindende klimalov, der skal være lige så bindende som statens budgetter. Loven skal forpligte den siddende regering til, at forbedre klimaet år for år for at opnå et fastlagt klimamål om at reducere den ødelæggende CO2-udledning.

Ved at beslutte en klimalov og et mål om at reducere CO2-udledningen med 60 procent inden 2030, bliver Folketinget nødt til årligt at se, om det går i den rigtige retning, eller om der skal ændres noget.

Dermed er en siddende regering i højere grad forpligtet til at tage klimaudfordringerne alvorligt.

Vi mærker allerede i dag klimaudfordringerne. Den gennemsnitlige temperatur er steget, og vi har fået vildere vejr.

For at det ikke går mere amok, så må den globale temperatur holdes under en stigning på 1,5-2 grader. Det kommer ikke af sig selv, det sker kun, hvis vi reducerer vores CO2-udledning kraftigt og binder mere CO2 i jord, materialer og natur.

For at sikre, at indsatsen for at reducere CO2-udledningen fra Danmark er vedholdende og kontinuerlig, skal Danmark have en juridisk bindende klimalov.


Ordet er ditMere Debat