Tip os log ind
Fremover kommer betalingsjagter til at være den gængse praksis frem for invitationsjagter.

Betalingsjagten skydes i gang

Naturstyrelsen Midtjylland udbyder betalingsjagter på krondyr for to millioner kroner
09. juli 2018, 10.35

IKAST-BRANDE Naturstyrelsen Midtjylland udbød fra 29. juni otte dagjagter på krondyr i de midtjyske plantager for tæt ved 2 millioner kroner.

De seneste to år har Naturstyrelsen Midtjylland på forsøgsbasis afholdt betalingsjagter på krondyr i Nørlund- og Kompedal Plantager. Resultatet af jagterne har været så gode - både med hensyn til tilslutning og udbytte, at jagtformen udbredes til flere af enhedens skove og plantager.

Jagtformen erstatter i nogle af skovene den tidligere udlejning af større arealer til jagtkonsortier.

Erfaringen er, at afholdelse af nogle få bevægelsesjagter årligt giver en større afskydning af hinder og kalve, således at bestanden ikke udvikler sig eksplosivt. Bevægelsesjagterne medfører samlet set en mere effektiv afskydning med mindre forstyrrelse af dyrene og skovgæster samtidigt med, at mange forskellige danske jægere får mulighed for at opleve jagt på statens arealer, og at der for statskassen er en god økonomi i forhold til traditionel udleje af jagten til jagtkonsortier.

Tidligere har et antal af de krondyrjagter, som Naturstyrelsen Midtjylland har afholdt, været invitationsjagter, hvor eksempelvis naboer og repræsentanter for lokale jagtforeninger har deltaget. Det ophører desværre med udbredelsen af betalingsjagter som gængs praksis.

I november og december vil der blive afholdt i alt otte dagjagter i Nørlund-, Gludsted-, Kompedal- og Nørre Feldborg Plantager samt Palsgård Skov. Enkelte dagjagter er allerede udsolgt. Jagterne foregår som bevægelsesjagter, hvor skytterne er placeret i skydetårne i tre timer, mens et antal frivillige og ansatte i Naturstyrelsen går gennem skovene for at sætte dyrene i bevægelse, så de forhåbentligt roligt passerer, hvor der er placeret skytter.

I jagterne deltager 30 eller 60 skytter afhængigt af, hvor mange hektar jagten omfatter. På jagterne er der fri afskydning af kronhinder og kronkalve samt ræv og mårhund. Hver jæger må på én jagt højest skyde til én kronhjort, som minimum skal være en ulige 12-ender.

Dagen afsluttes med en vildtparade, hvor deltagerne kan købe nedlagt vildt til dagspris. Trofæer, der er i overensstemmelse med parolen, udleveres uden trofæafgift til skytten.


Ordet er ditMere Engesvang-Ikast