Tip os log ind
Karina Due

Mere kontrol med grisetransporter

26. juni 2018, 14.46

Dyrevelfærd Nu er der godt nyt til de danske grise. Til gavn for dyrene har Dansk Folkeparti, sammen med et politisk flertal, vedtaget at stramme op på kontrollen med grisetransporter. I de seneste år er der sket en massiv stigning i antallet af grise, der bliver kørt ud af landet, enten til opfedning eller slagtning, men antallet af kontroller er ikke fulgt med.

Desuden har de danske chauffører konkurreret på urimelige vilkår med de udenlandske, da den nuværende klippekortsordning for dyretransporter stiller danske aktører langt ringere. Alt dette skal vi nu have rettet op på, så vi forbedrer dyrevelfærden under transport, men uden at straffe danske chauffører og vognmænd hårdere end de udenlandske.

For de udenlandske chauffører har haft det for let med at slippe udenom kontrollen.

Derfor ser jeg gerne, at vi skærper kontrollen med den udgående trafik af dyretransporter fra Danmark, så vi fanger de udenlandske aktører, der ser stort på dyrevelfærden.

Den øgede kontrol er et skridt på rette vej, og jeg vil følge de kommende initiativer nøje.

Men i Dansk Folkeparti foretrækker vi, at danske grise bliver i Danmark fra fødsel til slagtning. Det vil spare dyrene for den lange transport og sikre flere arbejdspladser i landbruget og på slagterierne.

Desværre har vi ikke flertallet i Folketingssalen med os, og så længe det forholder sig sådan, må vi arbejde for, at dyrene i det mindste transporteres på forsvarlig vis.


Ordet er ditMere Debat